Kansalaisuus
20.2.2014
Kannanotto sisäministeriön lakiesityksestä: Paperittomuus tai paluu kriisialueelle

Sisäministeriön esitys (SM060:00/2012) vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamiseksi sisältää merkittäviä heikennyksiä ulkomaalaiseen oikeusasemaan ja uhkaa lisätä merkittävästi paperittomien siirtolaisten määrää Suomessa. Ehdotuksen toteutuessa kielteisen päätöksen saaneilta turvapaikanhakijoilta, joita Suomi ei kykene palauttamaan, viedään mahdollisuus tilapäiseen oleskelulupaan ja oleskelunsa virallistamiseen. […]

Read More…

24.6.2008
Siirtolaiset ovat eurooppalaisten keskinäisen vihamielisyyden syntipukkeja. Étienne Balibarin haastattelu

24.6.2008 Nykyään territorio ei ole Euroopan kansalaisuuden perusta, mutta sen pitäisi tulla siksi. Se, minkä määrittelen todelliseksi ja aidoksi ”eurooppalaiseksi apartheidiksi”, on peräisin siitä tosiasiasta, että Euroopan kansalainen on vain se, jolla on jonkun jäsenvaltion kansalaisuus. Yhden tai kahden sukupolven ajan Euroopan maaperällä oleskelleet maahanmuuttajat ovat kahdeskymmeneskahdeksas haamukansakunta Euroopan unionissa ja he muodostavat noin kahdeksannen […]

Read More…

12.5.2007
Viro ja ei-kansalaisten ongelma

12.5.2007 Viron patsaskahakkaa on seurattu Suomessa varovaisin sanankääntein. Tapahtuma on pyritty palauttamaan EU:n, Viron ja Venäjän välisen diplomaattisen pelin tasolle. Viron sisäisistä yhteiskunnallisista ristiriidoista on sen sijaan vaiettu: Tallinnan kahakoitsijat on leimattu joko nationalisteiksi ja Neuvostoliiton ihailijoiksi tai sitten pelkiksi rikollisiksi. […]

Read More…

28.4.2007
Kansalaisuus ja oikeudet

28.4.2007 Europassa elää tällä hetkellä satoja tuhansia ihmisiä, joita ei virallisesti ole olemassa. Riippumatta siitä, ovatko siirtolaiset maan alla tai säilöönottokeskuksessa, valtion rajojen sisä- tai ulkopuolella, he elävät pysyvästi “rajalla” eräänlaisessa oikeudettomassa välitilassa. Ihmisiltä on mahdollista evätä perustavat oikeudet ja normaalin elämän edellytykset, koska kansallisvaltiot tunnustavat oikeussubjektiksi vain kansalaisen abstraktin hahmon. Samalla viranomaiset käänteisesti määrittelevät […]

Read More…