01.1.2017

Ohjeet avustuksen hakemiseen

Vapaa Liikkuvuus ry avustaa epävarmassa tilanteessa eläviä siirtolaisia ja Suomessa oleskelevia ulkomaan kansalaisia kuten turvapaikanhakijoita ja paperittomia. Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti ihmisille, jotka ovat Suomessa, mutta joilta puuttuu pysyvä oleskeluoikeus (esimerkiksi kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa). 

Avustuksia annetaan pääasiassa oleskelun laillistamiseen Suomessa, esimerkiksi oleskelulupa- ja muihin hakemusmaksuihin ja oikeusapuun. Myös perheenyhdistämisiin liittyviä kuluja voidaan tukea. Epävarmassa asemassa elävät siirtolaiset voivat hakea avustusta myös välttämättömiin matka- ja ruoka-avustuksiin tai terveydenhoitokuluihin, jos he eivät asemansa takia saa apua muilta tahoilta. Myös Suomesta palautettuja ulkomaan kansalaisia voidaan tukea.

Avustustoiminnalla pyritään tukemaan yleistä liikkumisen vapautta ja ihmisten perusoikeuksien toteutumista statuksesta ja taustasta riippumatta. Avustuksia voi hakea myös poliittiseen toimintaan, jolla pyritään edistämään näitä arvoja.

Avustukset maksetaan yhdistykselle tehdyistä lahjoituksista. Yhdistyksen käytössä olevat avustusvarat vaihtelevat jatkuvasti. Tästä syystä arvioimme jokaisen hakemuksen yksilöllisesti ja myönnettävä avustus saattaa kattaa vain osan haetusta summasta. Sama henkilö voi kuitenkin hakea avustusta useamman kerran. 

Avustusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella tai suullisella hakemuksella, jossa perustellaan lyhyesti avustuksen tarve. Toimita avustuspyyntösi sähköpostilla osoitteeseen vapaaliikkuvuus(a)gmail.com. Yhdistyksen hallitus käsittelee avustuspyynnöt mahdollisimman pikaisesti.

Avustukset maksetaan aina tositetta, kuten kuittia vastaan.