tammikuu 2017
07.1.2017
Vapaa Liikkuvuus ry

Vapaa Liikkuvuus ry (rekisteröity 11.6.2010) perustettiin siirtolaisten oikeusturvan parantamiseksi. Yhdistys tukee siirtolaisuusaktivismia esimerkiksi keräämällä varoja avustustoimintaan. Avustukset kanavoidaan pääosin VL:n neuvontatoiminnan kautta vähävaraisille ja epävarmassa oleskelulupatilanteessa eläville siirtolaisille. Lisäksi pienempi osa avustuksia jaetaan yhdistykselle tulleiden suorien yhteydenottojen tai muiden kansalaistoimijoiden pyyntöjen kautta. Yhdistys vastaa myös Signal-lehden taloudesta. Yhdistys tukee Vapaa Liikkuvuus -verkoston auttamis- ja vaikuttamistyön […]

Read More…

01.1.2017
Ohjeet avustuksen hakemiseen

Vapaa Liikkuvuus ry avustaa epävarmassa tilanteessa eläviä siirtolaisia ja Suomessa oleskelevia ulkomaan kansalaisia kuten turvapaikanhakijoita ja paperittomia. Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti ihmisille, jotka ovat Suomessa, mutta joilta puuttuu pysyvä oleskeluoikeus (esimerkiksi kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa).  Avustuksia annetaan pääasiassa oleskelun laillistamiseen Suomessa, esimerkiksi oleskelulupa- ja muihin hakemusmaksuihin ja oikeusapuun. Myös perheenyhdistämisiin liittyviä kuluja voidaan tukea. Epävarmassa […]

Read More…