30.4.2020

Kriisi vaatii solidaarisuutta: keskeytetään säilöönotto ja laillistetaan paperittomat

Vapaa Liikkuvuus vaatii kannanotossaan korona-kriisistä, että Suomen hallitus turvaa myös haavoittuvassa asemassa elävien siirtolaisten oikeudet epidemian aikana. Kriisi koskettaa monia siirtolaisryhmiä erityisellä tavalla kuten EU:n rajoille vangittuja turvapaikanhakijoita.  Olemme saaneet paljon huolestuneita yhteydenottoja mm. työluvalla työskenteleviltä siirtolaisilta, jotka pelkäävät, että he menettävät työnsä ja oleskeluoikeutensa kriisin pitkittyessä.

1. Siirtolaisten säilöönotto pitää lopettaa välittömästi 

Pandemia-tilanteessa säilöönotto, ihmisten sulkeminen ahtaisiin laitosolosuhteisiin, on riskinottoa ihmisten terveyden kustannuksella. Ihmisoikeusjärjestöt, paperittomien oikeuksia Euroopassa puolustava Picum-järjestö ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ovat vaatineet säilöönottojen lopettamista ja tehtyjen säilöönottojen purkamista. Alankomaissa, Belgiassa ja Espanjassa säilöönotettuja on vapautettu.

Säilöönottokeskuksissa on edelleen runsaasti ihmisiä ja Vapaa Liikkuvuus -verkoston tiedossa on, että viimeksi tiistaina 7.4. on mieshenkilö otettu kiinni ja viety säilöönottoyksikköön. Yksittäisiä henkilöitä on vapautettu säiliöistä, mutta poliisihallituksen mukaan kyse on aina tapauskohtaisesta arvioinnista.

Säilöönotot tulee lopettaa välittömästi. Säilöönotto on viimeinen maastapoistamisen turvaamistoimi ja tilanteessa, jossa rajat ovat pääsääntöisesti suljettu, säilöönotoille ei ole mitään kohtuullisia perusteita.

2.  Oleskeluluvat lisäävät kaikkien turvallisuutta

Paperittomat eivät usein uskalla asioida viranomaisten kanssa tai hakeutua terveydenhoidon piiriin, vaikka heillä onkin siihen rajoitettu oikeus. Portugalissa laillinen oleskelustatus kaikille nähtiin välttämättömänä turvaamiskeinona. Monet paperittomista saivat tilapäisiä oleskelulupia. Myös Suomessa pitää myöntää paperittomille oleskeluluvat. Oleskelulupien myöntäminen paperittomille varmistaisi  paperittomien ihmisten oikeuksien toteutuminen kriisin aikana että epidemian tehokkaampi taltuttaminen. 

3. Työlupien myöntäminen ja jatkaminen turvattava 

Suomessa turvapaikanhakijoita ja muita ulkomaalaistaustaisia ihmisiä kaivataan nyt muun muassa maataloustöihin, ja tälläkin hetkellä koronakriisin aikaan elintärkeää siivoustyötä tekevät turvapaikanhakijat ja määräaikaisella työluvalla työskentelevät henkilöt. Tämä on tilanne varsinkin pääkaupunkiseudulla. 

Koska osalla turvapaikanhakijasiivoojista ei ole passia – esimerkiksi sen kadottua pakomatkalla – ja koska Migri pitää kiinni itsepintaisesti linjastaan olla myöntämättä muukalaispasseja työluvanhakijoille, he eivät voi saada työlupaa. Erityisesti kriisin aikana siivoustyön välttämättömyys tulee selväksi kaikille.  Migrin on myönnettävä muukalaispassit työntekijän oleskelulupaa hakeville turvapaikanhakijoille ja paperittomille.

Samaan aikaan osa työluvalla olevista menettää koronakriisissä tilapäisesti työpaikkansa. Ennennäkemätön pandemiatilanne ei saa olla este lupien jatkamiselle. Kun tilapäisellä työluvalla olleet ihmiset hakevat jatkoa luvalleen, koronakriisistä johtuvia tulomenetyksiä ei katsoa hakijan vahingoksi.

4. Viisumien voimassaoloa jatkettava niin kauan kuin kriisi jatkuu

Moni ulkomaan kansalainen on jäänyt Suomeen jumiin, koska paluulentoa kotiin on ollut mahdotonta järjestää. On tärkeää, että nämä ihmiset eivät joudu paperittomiksi. Suomen on jatkettava viisumien voimassaoloa tai myönnettävä tilapäisiä oleskelulupia. Tästä olisi tiedotettava selkeästi.

5. Siirtolaiset Välimeren alueen leireiltä on siirrettävä turvaan

Välimeren alueen leireille on suljettu kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita surkeisiin olosuhteisiin, ahtaisiin “hot spot” -leireihin. Tuhannet heistä ovat alaikäisiä. Esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja -järjestö on esittänyt leirien kiireellistä evakuointia. 

Migri on ilmoittanut, että ensimmäiset niistä 175 haavoittuvassa asemassa olevasta turvapaikanhakijasta, jotka Suomi on luvannut ottaa vastaan, saapuvat touko-kesäkuussa. Tämä on hyvä alku ja loput luvatuista siirrot tulisi toteuttaa mahdollisimman pian.  Euroopan maiden, Suomi mukaan luettuna, tulisi sitoutua heti leirien täydelliseen tyhjentämiseen ja niiden asukkaiden siirtämiseen turvaan. 

Korona-kriisissä tarvitsemme solidaarisuutta! Solidaarisuus tarkoittaa myös sitä, että emme anna rajajärjestelmän mielivaltaisuuden lisätä kriisin tuottamaa ahdinkoa Suomessa tai Euroopassa.