Avoin kirje Helsingin poliiseille
Kansainvälisenä rasismin vastaisena päivänä

Olemme huolestuneita siitä, että osa Helsingin poliisin virkamiehistä käyttäytyy jatkuvasti rasistisella ja epäasiallisella tavalla siirtolaisia kohtaan. Useat siirtolaiset ovat raportoineet Vapaa Liikkuvuudelle kokemastaan huonosta kohtelusta heidän asioituaan Helsingin poliisilaitoksella (Pasilan poliisitalolla).

Kerrottujen kokemusten perusteella saa käsityksen, että rodullistettu asema (mm. ihonväri) määrittelee sitä, miten poliisi kohtelee ihmisiä. Poliisi ei esimerkiksi ole ottanut vastaan turvapaikkahakemusta jättämään tulleita ruskeilta ihmisiltä. Hakemuksen jättäminen on kuitenkin onnistunut valkoisen suomalaisen ollessa asioimistilanteessa mukana.

Tulkkauksen järjestäminen poliisiasemalla vaikuttaa sattumanvaraiselta: toisinaan tulkkaus on jätetty järjestämättä tai se on järjestetty puutteellisesti. Näin ollen annettuja kielteisiä turvapaikkapäätöksiä on tulkattu vajavaisesti. Lisäksi muitakin asioita koskevassa asioinnissa poliisi on ollut yhteistyöhaluton tulkkauksen järjestämisessä, vaikka sitä olisi etukäteen pyydetty.

Tiedossamme on tapaus, jossa ryhmä poliiseja nauroi ja pilkkasi rikosilmoitusta tekemään tullutta ei-valkoista ihmistä. Epäinhimillinen kohtelu johti siihen, että rikosilmoitusta tekemään tullut henkilö poistui poliisiasemalta itkien. Nöyryytetyksi ja halvennetuksi itsensä tilanteessa kokenut henkilö rinnastaa kokemuksen korruptoituneiden viranomaisten toimintaan kotimaassaan, josta hän joutui pakenemaan.

Ylipäätään osa poliiseista on käyttäytynyt turvapaikkaa hakevia ihmisiä kohtaan törkeästi ja alentavasti. Esimerkkejä tästä ovat huutaminen ja muu tarpeettoman aggressiivinen käytös: poliisi on muun muassa takavarikoinut puhelimia kovaotteisesti kuten kädestä tempaisten.

Vastaava epäkunnioittava käytös on tyypillistä myös Pasilan poliisitalon vastaanoton vartijoille. Riippumatta siitä, mistä syystä ihmiset asioivat poliisitaloilla, vartijat käyttäytyvät siirtolaisia kohtaan epäasiallisesti.

Suomea osaamattomille siirtolaisille kanteluiden tai rikosilmoitusten tekeminen poliisin toiminnasta on käytännössä lähes mahdotonta. Monilla on kokemuksia siitä, ettei tehtyjä valituksia ole otettu vakavasti. Käsittelyajat ovat voineet venyä jopa yli vuoden pituisiksi, ja valitusten olennaista sisältöä on ohitettu ratkaisuissa. Siirtolaisten ja heidän tukijoidensa poliisille sähköpostitse esittämät tiedustelut taas saattavat jäädä vaille minkäänlaista vastausta.

Edellä kuvatut tilanteet eivät ole yksittäistapauksia. Ne ovat esimerkkejä joidenkin Helsingin poliisin virkailijoiden toistuvasta käytöksestä. Toistuvat väärinkäytökset vaikuttavat kielteisesti siirtolaisten kokemaan luottamukseen poliisia kohtaan. Poliisien epäasiallinen käytös on ristiriidassa suhteessa poliisin julkisesti tunnustaman syrjimättömyysperiaatteen kanssa, jonka mukaan poliisin tulisi toimia puolueettomasti.

Poliisin velvollisuus on kohdella kaikkia ihmisiä kunnioituksella ja neutraalisti. Kaikki virkamiehet Helsingin poliisissa eivät toimi näin. Poliisilla organisaationa on pitkä tie kuljettavanaan rakenteellisen rasismin kitkemisessä.

Rasismin kitkemiseksi poliisissa tarvitaan asennemuutos. Hyvä alku olisi tehdä selväksi, että rodullistettuun asemaan (mm. ihonväri, oikeudellinen asema ja kielitaito) perustuvaa syrjintää ei pidä hyväksyä poliisitoiminnassa. Poliisin tulee aina käyttäytyä kunnioittavasti eikä alentavaa ja pilkallista käytöstä tule sallia. Yksi mahdollisuus luottamuksen kasvattamiseen olisi sallia keskustelujen nauhoittaminen poliisiasemalla, mitä poliisi ei tällä hetkellä salli. Tämä olisi erityisen tärkeää hakijan oikeusturvan kannalta, kun uusintaturvapaikkahakemuksia jätetään.

Toivomme poliisin toimivan rasismia vastaan suomalaisessa yhteiskunnassa – ei lisäävän sitä entisestään.

Parhain terveisin

Vapaa Liikkuvuus