02.4.2019

Koulutussarja vapaaehtoiseen neuvontatyöhön keväällä 2019

Vapaa liikkuvuus -verkosto järjestää kevään 2019 aikana Tampereella koulutusten sarjan, jonka tarkoitus on antaa eväitä siirtolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien kanssa työskenteleville vapaaehtoisille toimia tukena esimerkiksi turvapaikkaprosessissa ja oleskelun laillistamisessa. Koulutukset järjestetään yhdessä kunkin aiheen asiantuntijoiden kanssa. Koulutussarjan järjestämiseen on saatu tukea Kansan Sivistysrahastolta.

Vapaaehtoisten tukijoiden merkitys on korostunut viime vuosina, kun ulkomaalaislakia on tiukennettu ja esimerkiksi turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa on heikennetty selkeästi. Vapaaehtoiset muun muassa auttavat etsimään luotettavia lakimiehiä, tukevat oikeudellisten avustajien työtä, auttavat viranomaisten kanssa asioimisessa, toimivat tukihenkilöinä tapaamisissa ja avustajina maahanmuuttoviraston puhutteluissa. Vapaaehtoisten tekemä työ on myös auttanut monia kielteisen päätöksen saaneita laillistamaan asemansa esimerkiksi työnteon tai opiskelun kautta, ja vapaaehtoiset ovat usein ainoa taho, joka auttaa muissa lupaprosesseissa.

Koulushankkeen tavoite on saada lisää toimijoita tukemaan siirtolaisia erityisesti Tampereen seudulla ja tukea jo työtä tekeviä, mutta tilaisuuteen ovat erittäin tervetulleita myös muut kuin tamperelaiset. Tiedot kaikille avoimista koulutuksista päivitetään tälle sivulle.

***

Koulutus säilöönotetun oikeuksista

Koulutuksessa käytiin läpi säilöönotetun oikeuksia, säilöönottamista prosessina lainsäädännön näkökulmasta sekä oikeusavustajan tehtäviä.

Säilöönotetun oikeudet lain mukana ja oikeusavustajan tehtävät, asianajaja Matti Rautakorpi

***

Tukena siirtolaiselle: avustaminen työntekijän tai opiskelijan oleskeluluvan hakemisessa

  • Mitä: koulutus vapaaehtoisille työntekijän ja opiskelijan oleskelulupien hakemisessa avustamisesta ja lakimuutosten vaikutuksesta
  • Milloin: perjantaina 14.6. klo 16-18.30
  • Missä: Monitoimitalo 13, Stenvall 4 krs. (osoite: Satakunnankatu 13, sisäänkäynti Pellavatehtaankadulta)

Koulutuksessa käydään läpi sekä työntekijän että opiskelijan oleskeluluvan hakemisen edellytykset ja prosessi sekä viimeaikaisten lakimuutoten vaikutus niihin. Koulutuksessa käydään myös läpi sitä, miten ely-keskuksen työlupalinjaukset ja te-toimiston osapäätökset vaikuttavat työluvan saamiseen edellytyksiin ja mitä viranomaiset edellyttävät työnantajilta.

Etsimme vastauksia muunmuassa seuraaviin kysymyksiin: Millaiseen koulutukseen voi hakea opiskelijan oleskelulupaa? Mitä muita edellytyksiä on opiskelijan oleskeluvan saamiselle? Voiko turvapaikanhakija saada opiskelijan oleskeluluvan? Mikä on ely-keskuksen työlupalinjaus tai te-toimiston osapäätös? Mitä tarkoittaa saatavuusharkinta ja kuinka sitä sovelletaan? Millaisella työsopimuksella kolmannen maan kansalainen voi saada työntekijän oleskeluluvan?

Ohjelma (videotallenne)

Ely-keskuksen työlupalinjauksen soveltaminen ja te-toimiston osapäätösten vaikutus työlupaprosessissa, ely-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen 

Työntekijän ja opiskelijan  oleskelulupien hakemisen edellytykset ja hakuprosessi sekä lakimuutosten vaikutus niihin, asianajaja Matti Rautakorpi

Vapaaehtoiset ovat usein korvaamaton apu, kun siirtolaiset pyrkivät laillistamaan asemansa Suomessa työn tai opiskelun perusteella. Työllistyneet tai opiskelupaikan saaneet turvapaikanhakijat hakevat usein joko turvapaikkaprosessin ohella tai kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen oleskelulupaa työnteon tai opintojen perusteella. Kumpaankin lupatyyppiin liittyy kuitenkin paljon byrokratiaa ja useita ehtoja etenkin kolmannen maan kansalaisille, ja tästä syystä myös monet työluvalla tai opiskelijan oleskeluluvalla maahan tulleet saattavat joutua lupiensa kanssa hankaluuksiin esimerkiksi hakiessaan jatkolupaa tai työpaikan vaihtuessa.

Tilaisuuden on tarkoitus olla luonteeltaan keskusteleva, joten aikaa on myös kommenteille ja kysymyksille.

Tilaisuus striimataan (linkki tulee lähempänän Facebook-tapahtumaan).Tilaisuus on maksuton ja järjestetään suomeksi. Tila on esteetön. Vähävaraisten osallistujien (esim. työttömät, opiskelijat, eläkeläiset) matkakuluihin on mahdollista saada tukea järjestäjiltä. Kysy lisää sähköpostilla migrants-tampere (at) riseup.net.

Tilaisuus Facebookissa.

Tervetuloa!

***

Tukena turvapaikanhakijalle 2 – uusintahakemus ja muuttuva lainsäädäntö

Mitä: Koulutus vapaaehtoisille uuden turvapaikkahakemuksen jättämisestä  ja muuttuvan lainsäädännön vaikutuksista

Milloin: Keskiviikkona 24.4. klo 16.30-19.00

Missä: LS A32, Päätalo, Tampereen yliopisto

Turvapaikkaa saatetaan joutua hakemaan uudelleen (ns. uusintahakemus) jopa useamman kerran esimerkiksi muuttuneen henkilökohtaisen tilanteen, lähtömaassa tapahtuneiden muutosten tai ensimmäisen turvapaikkaprosessin ongelmien ja virheiden vuoksi. Uusintahakemuksia koskee ensimmäisestä hakemuksesta poikkeava lainsäädäntö, joka muuttuu kesäkuussa 2019. Lisäksi uusintahakemusten arviointikäytännöt ja riittäviksi katsotut perusteet ovat tähänkin asti olleet muuttuvia ja epäselviä.

Koulutuksessa haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä tapahtuu, kun laki uuden turvapaikkahakemuksen jättämisestä muuttuu kesäkuun alussa? Mikä on riittävän uutta tietoa uuteen turvapaikkahakemukseen? Millainen rooli on maatiedolla? Milloin pitää hakea täytäntöönpanokieltoa?

Ohjelma

Mikä on riittävän uutta kelvatakseen uuden turvapaikkahakemuksen perusteiksi ja miten ulkomaalaislain muutokset vaikuttavat turvapaikan hakemiseen? asianajaja Ville Punto

Miten uusintahakemus jätetään ja kuinka vapaaehtoinen voi siinä auttaa? Sanna Valtonen Kotimajoitusverkostosta

Tilaisuuden on tarkoitus olla luonteeltaan keskusteleva, joten aikaa on myös kommenteille ja kysymyksille. Tilaisuus on maksuton ja järjestetään suomeksi. Tila on esteetön. Vähävaraisten osallistujien (esim. työttömät, opiskelijat, eläkeläiset) matkakuluihin on mahdollista saada tukea järjestäjiltä. Kysy lisää sähköpostilla migrants-tampere (at) riseup.net. Koulutus on osa Tampereella keväällä järjestettävää turvapaikanhakijoiden tukijoille suunnattua koulutusten sarjaa. Tervetuloa!

Tilaisuus Facebookissa.

***

Tukena turvapaikanhakijalle – vapaaehtoisena avustajana turvapaikkaprosessissa 11.4.

  • Mitä: Koulutus turvapaikanhakijoiden vapaaehtoisena avustajana toimimiseen
  • Milloin: Torstaina 11.4. klo 17-19
  • Missä: Monitoimitalo 13, kokoushuone Strömmer (osoite: Satakunnankatu 13, sisäänkäynti Pellavatehtaankadulta)

Turvapaikan hakeminen on  pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa tärkeänä apuna toimivat usein asianajajan lisäks vapaaehtoiset ja ystävät. Tilaisuus perehdyttää turvapaikkaprosessin perusteisiin sekä antaa eväitä vapaaehtoisena tukijana toimimiseen.

Koulutuksessa käydään läpi turvapaikanhakijoiden tilannetta Suomessa, turvapaikan hakemisen vaiheet, asianajajan rooli ja kuinka turvapaikanhakijoiden rinnalla voi toimia vapaaehtoisena. Tilaisuuden on tarkoitus olla luonteeltaan keskusteleva, joten aikaa on myös kommenteille ja kysymyksille.

Ohjelma

Turvapaikkapolitiikan ja -menettelyn muutokset Suomessa, Tampereen yliopiston tutkija Eeva Puumala

Turvapaikkaprosessi ja turvapaikan hakemisen vaiheet, asianajaja Riitta Laakso

Vapaaehtoisten antama tuki ja neuvonta, Vapaan liikkuvuuden aktiivit Veera Kaleva ja Siiri Simpanen

Tilaisuus on maksuton ja järjestetään suomeksi. Tila on esteetön. Tilaisuuden kuvaaminen, nauhoittaminen tai muu tallentaminen on kielletty.

Tervetuloa!

Tilaisuus Facebookissa.