11.1.2018

Vapaa liikkuvuus -verkosto
Oleskeluluvan saaminen opintojen perusteella Suomessa

Tässä artikkelissa kerromme lyhyesti opiskelijan oleskeluluvasta. Myös turvapaikanhakija voi hakea opiskelijan oleskelulupaa. Muista, että viranomaisten käytännöt muuttuvat nopeasti – tiedot kannattaa tarkistaa esimerkiksi Maahanmuuttoviraston internetsivuilta ennen hakemuksen jättämistä.

Muut kuin EU- ja ETA-maiden kansalaiset tarvitsevat oleskeluluvan opiskellakseen Suomessa. Jos opinnot kestävät alle 90 päivää, riittää viisumi.Opiskelijan oleskelulupaa voi hakea sekä Suomessa että ulkomailla. Opiskelijan oleskelupa on tilapäinen. Kun opintosi ovat ohi, sinulla ei ole automaattista oikeutta jäädä Suomeen. Voit kuitenkin hakea vuoden mittaista lupaa työnhakuun ja hakea työn saatuasi työntekijän oleskelulupaa.

Sinulla tulee olla opiskelupaikka suomalaisessa oppilaitoksessa jo ennen kuin jätät oleskelulupahakemuksen. Voit hakea oleskelulupaa ainoastaan opintoihin, jotka johtavat tutkintoon tai ammattiin. Hyväksyttyjä oppilaitoksia ovat peruskoulun jälkeiset oppilaitokset, esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Huomaa, että kielikurssi tai lukio-opinnot eivät oikeuta opiskelijalupaan, kuten ei myöskään maahanmuuttajan valmentava koulutus. Poikkeuksia tästä säännostä ovat vaihto-opiskelu, tutkintoon liittyvä täydennyskoulutus tai erityiskoulutus.

Ulkomaalaiselle opiskelijalle on asetettu toimeentuloedellytys, minkä vuoksi luvan hakeminen edellyttää 6 720 euron suuruista pankkitalletusta. Opiskelijalla tulee olla myös voimassa oleva passi sekä sairausvakuutus.

Hakemuksen jättäminen

Oleskelulupahakemuksen voi täyttää internetissä, linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta (migri.fi). Kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi ulkomailla Suomen edustustossa tai Suomessa poliisin toimipisteessä. Hakemusta ei oteta käsittelyyn ennen tätä.

Hakemuksen käsittely maksaa 300 euroa. Maksu peritään hakemuksen jättämisen yhteydessä. Maksua ei palauteta, vaikka saisitkin kielteisen päätöksen.

Hakemusta varten tarvitset voimassa olevan passin, oppilaitoksen hyväksymistodistuksen, selvityksen toimeentulosta sekä sairausvakuutustodistuksen. Alle 18-vuotiaalta hakijalta hakemukseen vaaditaan huoltajien kirjallinen suostumus (ainakin yhden huoltajan allekirjoitus).

Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, koska puutteet hakemuksessa hidastavat hakemuksen käsittelyä ja voivat jopa johtaa kielteiseen lupapäätökseen.

Ulkomaalaislaki ei määritä tiettyä enimmäiskäsittelyaikaa opiskelijoiden oleskelulupahakemuksille. Joskus päätöksen voi saada kuukaudessa, mutta toisinaan voi joutua odottamaan pidempään. Maahanmuuttovirasto tiedottaa ajoittain internetsivuillaan käsittelyruuhkista.

Jatko-oleskelulupa

Opintojen kestäessä yli vuoden on haettava jatko-oleskelulupaa. Jatkoluvan saamiseksi sinun on oltava edelleen kirjoilla oppilaitoksessa ja opiskeltava päätoimisesti. Hakemukseen tarvitset läsnäolotodistuksen ja todistuksen edellisen lukuvuoden aikana suoritetuista opinnoista. Opintojen odotetaan edistyvän oppilaitoksen antamassa aikataulussa. Jos olet suorittanut vain vähän opintoja, jatkolupaa ei mahdollisesti myönnetä.

Jatkolupaa kannattaa hakea jo ennen kuin edellinen oleskelulupa päättyy, mutta voit odottaa uuttta lupaa Suomessa jatkohakemuksen käsittelyn ajan. Jatkolupaa haetaan kotikunnan poliisilaitokselta, sitä voi hakea vain Suomessa. Päätös on maksullinen (159 euroa), ja se pitää maksaa samalla kun hakee jatkolupaa.

Vaatimus toimeentulosta

Suomeen saapuvan opiskelijan on pystyttävä itse vastaamaan toimeentulostaan,
mikä tarkoittaa sitä, että sinun pitää liiittää oleskelulupahakemukseen tiliote, josta ilmenee että tilillä on vähintään 6 720 euroa (tai 560 euroa opiskelukuukautta kohden). Tilin tulee olla omissa nimissäsi, ja rahoja pitää voida käyttää Suomessa. Vaatimus koskee sekä ensimmäistä opiskelijan oleskelupaa että jokaista jatkolupaa. Viranomaiset saattavat tiedustella rahojen alkuperää ja kontrolloida tiliotteet koko vuoden ajalta luvan uusimisen yhteydessä.

Mikäli oppilaitos järjestää ilmaisen asumisen, tulovaatimus on vähemmän. Lisätietoja tästä löydät Maahanmuutoviraston verkkosivuilta.

Toimeentulovaatimukseen vaaditun pankkitalletuksen voi korvata osin tai kokonaan alkuperäisellä todistuksella (ja sen virallisella käännöksellä) hakijalle myönnetystä apurahasta.

Opiskelijan oleskeluluvan saaneen on mahdollista tehdä palkkatyötä 25 tuntia viikossa. Työskennellä voi vapaasti silloin kun oppilaitoksessa ei järjestetä opetusta.

Sairausvakuutus

Jotta opiskelijan oleskelulupa voidaan myöntää, hakijalla on oltava sairausvakuutus. Viranomaiset arvioivat tapauskohtaisesti vakuutuksen oleskelulupaharkinnan yhteydessä.

Opintojen kesto määrittää sen, kuinka kattava yksityisen vakuutuksen tulee olla. Opintojen kestäessä alle kaksi vuotta, vakuutuksen tulee kattaa sairaanhoidon kustannuksia 100 000 euroon saakka. Mikäli opinnot kestävät yli kaksi vuotta, tarvitaan vakuutus, joka kattaa kustannuksia 30 000 euroon asti.

Kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksu

Uuden lain mukaisesti EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta korkeakouluopiskelijoilta peritään Suomessa vähintään 1500 euron lukukausimaksut. Yliopistot ja korkeakoulut ottavat maksut käyttöön pääsääntöisesti syksyllä 2017. Yliopistojen ilmoittamat maksut ovat toistaiseksi vaihdelleet 10 000 ja 25 000 euron välillä.

Ulkomaalaisen opintotuki

Ulkomaan kansalaisen on mahdollista saada opintotukea vain, mikäli hänet on rekisteröity väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvaksi ja mikäli Suomessa oleskelun syy on muu kuin opiskelu (esimerkiksi työskentely, perhesiteet tai paluumuutto).
Turvapaikanhakijalla ei ole oikeutta opintososiaalisiin tukiin kuten opintotukeen.

Ammatilliset oppilaitokset voivat itse päättää, ottavatko ne turvapaikanhakijaa opiskelijakseen. Turvapaikanhakija voi opiskella myös esimerkiksi työväenopistoissa ja aikuislukioissa. Yliopistoluennot ovat Suomessa julkisia tilaisuuksia, joita saavat tulla seuraamaan kaikki kiinnostuneet.