19.10.2015

4 syytä, miksi ketään ei pidä käännyttää Irakiin

19.10.2015

Maahanmuuttovirasto julkaisee tiistaina 20.10. uudet Irakia koskevat turvallisuusluokitukset. Suomi on tähän asti myöntänyt kaikille Irakin keskiosista tuleville turvapaikanhakijoille suojelua alueiden turvattoman tilanteen perusteella. Linjauksia ollaan nyt muuttamassa ja uusia alueita Irakissa ollaan todennäköisesti määrittelemässä “turvallisiksi”.

Irakiin ei kuitenkaan tulisi käännyttää ketään, sillä:

  1. Irak on tappavan vaarallinen

Merkkejä Irakin turvallisuustilanteen parantumisesta ei ole, päinvastoin. Väkivaltaisessa konfliktissa ovat osallisina ISIS-järjestö, hallituksen joukot ja militiat sekä lukuisat ulkovallat joko suoraan tai välikäsien kautta. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan vakavat ihmisoikeusrikkomukset, etniset puhdistukset, joukkoraiskaukset, kidnappaukset sekä mielivaltaiset vangitsemiset ja teloitukset ovat Irakissa arkipäivää. Pommi-iskuissa ja väkivallanteoissa kuolee ja haavoittuu päivittäin kymmeniä, jopa satoja. Elokuussa 2015 pelkästään Bagdadissa kuoli iskuissa 318 ihmistä ja 751 haavoittui. Samassa kuussa koko Irakissa kuoli 1 325 ihmistä ja haavoittui 1 811. Siviileihin kohdistuvien väkivaltaisten iskujen takana ei ole vain ISIS, vaan myös hallituksen omat ja sen kanssa yhteistyössä toimivat aseelliset ryhmittymät. Erityisesti Bagdadin turvallisuustilanne on erittäin heikko, sillä kaupunki on verisen lahkojen välisen konfliktin näyttämö. Sekä ISIS että aseelliset shia-ryhmittymät tekevät kaupungissa iskuja, ja suurin osa kaupungin sunneista on paennut. Pommit saattavat kuitenkin tappaa kenet tahansa – ne eivät kysy uskontunnustusta. Lisäksi militiat uhkaavat ketä tahansa, joka uskaltaa kritisoida tai vastustaa niitä tai jolla ei ole voimakkaita suojelijoita.

 

  1. Irakin hallinto ei kykene suojelemaan kansalaisiaan

Irakin hallituksen ei voida katsoa edustavan kaikkia kansalaisiaan eikä sillä enemmistön silmissä ole enää legitimiteettiä. Se ei kykene suojelemaan kansalaisiaan väkivallalta vaan on päinvastoin osallinen konfliktissa ja kansalaistensa vainoamisessa. Maa on hajonnut eri ryhmien enemmän tai vähemmän hallussaan pitämiin alueisiin. Suuri ongelma on myös hallinnon äärimmäinen korruptio ja kykenemättömyys turvata edes peruspalveluja kuten sähköä tai terveydenhuoltoa. Mielenosoitukset hallintoa vastaan ovat jatkuneet Irakissa vuosia. Usein ne on tukahdutettu väkivaltaisesti.

 

  1. Sisällissodassa ei ole ”turvallisia” alueita

Koko maassa ja erityisesti Bagdadissa tilanne on hyvin epävakaa ja nopeasti muuttuva. ”Turvallisillakin” alueilla tilanne voi nopeasti kehittyä katastrofaaliseen suuntaan. Maahanmuuttoviraston käytäntö jakaa kriisimaat turvallisiin ja turvattomiin alueisiin onkin ongelmallinen. Esimerkiksi Afganistanissa, Irakissa ja Somaliassa sota on jatkunut vuosia tai kymmeniä vuosia eivätkä valtiot kykene ottamaan vastuuta kansalaisistaan. Suomalaisten viranomaisten on lisäksi vaikea selvittää, miltä alueelta kukin hakija on kotoisin. Tässä käytetyt kieli- ja murretestit eivät ole luotettavia.

 

  1. Irakia uhkaa humanitaarinen katastrofi

Jo elokuussa 2014 YK määritteli Irakin tilanteen korkeimman asteen hätätilaksi. Kesäkuussa 2015 Irakissa oli jo ainakin 4 miljoonaa väkivaltaista konfliktia paennutta sisäistä pakolaista. Heidän määränsä kasvaa jatkuvasti. Arviolta 10 miljoonaa ihmistä tarvitsee hätäapua vuoden 2015 loppuun mennessä. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on suositellut, että ketään ei tule pakkopalauttaa Irakiin.

 

Vapaa liikkuvuus-verkosto vaatii, että turvallisuusarvioiden tulee perustua puolueettomaan tutkimukseen eikä populistisen maahanmuuttopolitiikan tarpeisiin. Kansainvälisten järjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen raporttien valossa on selvää: Irak ei ole turvallinen maa. Irakin nykyisen hallinnon kanssa ei tule neuvotella irakilaisten pakkopalautuksesta, sillä se ei kykene suojelemaan kansalaisiaan. Palautussopimukset eivät myöskään takaa sitä, että ihmisten paluu toteutuu. Esimerkiksi Ruotsin viranomaiset eivät ole tehneet juurikaan pakkokäännytyksiä Irakiin, koska maan suurlähetystö ei myönnä matkustusdokumentteja, jos kyse ei ole vapaaehtoisesta paluusta.

Turvapaikkakriteerien tiukentaminen irakilaisten ja myös somalialaisten osalta tarkoittaisi käytännössä sitä, että paperittomina elävien ihmisten määrä kasvaisi merkittävästi Suomessa. Kotimaansa vaarallisuuden vuoksi monet irakilaiset pyrkisivät kielteisestä turvapaikkapäätöksestä huolimatta jäämään Suomeen. Suomi ei enää heinäkuusta 2015 alkaen juuri myönnä tilapäisiä lupia ihmisille, joiden käännytys ei onnistu. Tämä tarkoittaa sitä, että lähivuosina jopa tuhansia ihmisiä jäisi paperittomina Suomeen.

 

Lue Vapaa liikkuvuus -verkoston tarkempi kannanotto aiheesta täältä.

Lue irakilaisten turvapaikanhakijoiden vetoomus Suomen hallitukselle ja kansalaisille täältä.

Tue irakilaisten vaatimuksia: Ei käännytyksiä Irakiin! Irak ei ole turvallinen maa! Irakin hallitus ei suojele kansalaisiaan!

 

Lisätietoa:

[email protected]

[email protected].