06.2.2015

Råd åt utländska medborgare

[Rådgivningen håller jullov 17.12 – 5.1.2016. Den sista rådgivningen i december hålls 16.12 och januaris första 6.1. 2016]

Vi ordnar rådgivning för utlänningar varje onsdag från 17.00-19.00 på adressen Karlsgatan 15, Helsingfors. Vid behov så kan mottagningen förlängas.

Ni kan anlända direkt till mottagningen eller kontakta oss i förväg på telefonnumret 0402410662, mån-fre 8.00-12.00. Vi kan bäst hjälpa er om ni tar med er alla viktiga dokument som har med ert fall att göra. Om måndag är en dag som absolut inte passar er så kan kontakta oss på telefon för att boka en annan dag.

Varför ger vi råd?

Vet ni hur man får ett arbetstillstånd i Finland?
Har ni fått ett negativ asylbeslut och ni är rädda för utvisning?
Är ni osäkra hur man ansöker om en förlängning av studie tillståndet?
Vill ni veta hur familjeband definieras av finska utlänningslagen?
Har ni svårigheter med att fylla ut Migrationsverkets dokument?

Lagstiftningen, tillståndsförfaranden och byråkratin i samband med invandringen kan ibland kännas för tung och för svår för att förstå. Migrationsverkets tjänstemännens beslut kan också orsaka ångest och förvirring. Det är mycket lättare att lösa problem tillsammans med andra!

Det bästa sättet att slåss mot rasism är genom att bygga nätverk, kamp och olika former av åtgärder tillsammans med invandrare. Rasism måste bekämpas i alla dess former även då när den är dold i utlänningsslagen som tar ifrån människor deras grundrättigheter eller tjänstemännens våldsamma förfaranden.

Vem är vi?

Vi är ett nätverk av aktivister som jobbar med migrations ärenden och vi har varit aktiva sedan 2000-talet. Vi har organiserat motstånds åtgärder mot utvisningar, kampanj för asylsökandes rätt att stanna och försvarade Roma invandrarnas rätt till boende i Helsingfors.

Vi ger och delar information om kontroll av rörelse, dess följder och kamp mot de i Finland och över hela världen.

Vad för råd vi ger?

Vi rådgör utländska medborgare i alla frågor som rör utlänningsslagen. Vid behov så kan vi anlita en jurist eller hänvisa er till ytterligare rättslig rådgivning. Vänner, släktingar och anhängare av utländska medborgare är alla välkomna att fråga om eller diskutera frågor som rör migrationen.

De råd som vi ger är en del av ett ideellt arbete och är därför grattis. Vi är helt oberoende och vi har inga band till tjänstemän eller Migrationsverket.

Alla diskussion är konfidentiella. Vi delar inte information från diskussionerna med utomstående om det inte särskilt avtalas på förhand.

De primära språk för kommunikationen är engelska och finska. Om ni behöver råd på andra språk så ber vi er att kontakt oss per telefon i förväg så vi kan förberedda oss. Ni kan också ta med er en egen tolk.

Välkommna!.