23.5.2014

BASS MATERIALISM: PINK NOISE Party on Wednesday 28.5 22-04

For English and Swedish scroll down.

★★★ Kevät on rakkauden ja politiikan aikaa ★★★

Tänä prekaarina keväänä emme istu kotona eristäytyneinä, vaan lyöttäydymme yhteen ja solmimme siteitä ihmisten kanssa. Hylkäämme vallitsevan ajattelutavan, jonka mukaan yksin olisimme vahvoja. Tämä eristää meidät toisistamme ja muuttaa meidät toistemme kilpailijoiksi. Egoismi on aikansa elänyttä, solidaarisuus on tärkeämpää kuin koskaan. Vapaus ja vahvuus ovat kollektiivista yhdessäoloa. Tämän takia kokoonnumme, muodostamme rakkauteen ja molemminpuoliseen arvostukseen perustuvia poliittisia liittoutumia, joita tarvitaan sosiaalisen muutoksen luomisessa.

Otamme tulevaisuuden haltuumme ja valmistaudumme uuden luomiseen.

Liity keväthuutoomme! Ilta huokuu palavaa rakkautta, palavaa tanssilattiaa, palavia maailmoja!

Mahdolliset tuotot menevät Vapaa Liikkuvuus -verkostolle.

★★★ Miss Milk ★★★
https://soundcloud.com/missmilk

★★★ Tuomas G ★★★
https://soundcloud.com/tuomas-grondahl/

★★★ Ryyd Mane ★★★
http://kalliofornia.tumblr.com/

★★★ Dj Good Blood ★★★
http://djgoodblood.tumblr.com/

★★★ Wolf ★★★

Paikka: Kupoli
Aika: 28.5. klo. 22 – 04
Hinta: 3 € (ilmainen sisäänpääsy henkilöille, joilla ei vielä ole oleskelulupaa)

https://www.facebook.com/events/1478351179066593/?fref=ts

 

Bassmaterialism2

BASS MATERIALISM: Pink Noise
★★★ Spring is a time for love and politics ★★★
During this precarious spring we do not stay at home isolated, but we come together and establish bonds with people. We abandon the dominant mind-set that alone one would be strong. It isolates us from each other and creates us as rivals. Selfishness is passé, solidarity is more important than ever. Freedom and strength is collective interaction. We come together, form political alliances based on love and mutual respect, which are needed to create social change.
We’ll take the future in our hands and get ready to create something new.
Join our spring calling in an evening radiating burning love, burning dance floors, burning worlds!

Any income goes to the Free Movement network.

Place: Kupoli
Time: 28.5. at 10 p.m. to 4 a.m.
Entrance: 3 € (free for those waiting to get a residence permit)

 

 BASS MATERIALISM: Pink Noise
★★★ Våren är en tidpunkt för kärlek och politik ★★★
I denna prekära vår sitter vi inte hemma isolerade, utan slår oss samman och knyter band med människor. Vi överger det dominerande tankesättet om att en ensam vore stark. Det isolerar oss från varandra och förvandlar oss till rivaler. Egoism är passé, solidaritet är viktigare än någonsin. Frihet och styrka är kollektiv samvaro. Därför samlas vi, bildar politiska förbund med grund i kärlek och ömsesidig respekt, som behövs för att skapa social förändring.
Nu tar vi framtiden i vår besittning och gör oss redo för att skapa nytt.
Kom och vårskrik med oss! Kvällen utstrålar brinnande kärlek, brinnande dansgolv, brinnande världar!

Eventuella intäkter går till nätverket Fri rörlighet.

Plats: Kupoli
Tid: 28.5. kl. 22-04
Inträde 3 € (gratis för personer i väntan på uppehållstillstånd)

.