01.3.2014

Vapaa liikkuvuus-verkoston seminaari vapaaehtoisesta paluusta 6.3.2014

28.2.2014

Vapaa liikkuvuus -verkosto järjestää seminaarin sisäministeriön lakiesityksestä vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamiseksi. Ministeriön ehdotus sisältää merkittäviä heikennyksiä ulkomaalaisten oikeusasemaan. Seminaari pidetään 6.3.2014 klo 14–16 Uudella ylioppilastalolla (Mannerheim-sali, Mannerheimintie 5 A, 5. kerros).

Tilaisuuteen on vapaa pääsy (ei ennakkoilmoittautumista). Seminaari koostuu puheenvuoroista (klo 14–15) sekä paneelikeskustelusta (klo 15–16). Seminaarissa ovat puhumassa muun muassa Susanna Mehtonen (Amnestyn Suomen osasto), Pia Lindfors (Suomen Pakolaisapu), Warda Ahmed (Somaliland Youth) ja Marjaana Laine (Pakolaisneuvonta). Seminaarissa kuullaan myös tilapäisen luvan saaneiden turvapaikanhakijoiden näkemyksiä lakiesityksen mahdollisista vaikutuksista heidän elämäänsä.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että kielteisen päätöksen saaneilta turvapaikanhakijoilta, joita Suomi ei kykene palauttamaan, viedään mahdollisuus tilapäiseen oleskelulupaan ja oleskelunsa virallistamiseen. Ehdotuksen toteutuminen lisäisi todennäköisesti merkittävästi paperittomien siirtolaisten määrää Suomessa. Ehdotus kohdistuu erityisesti Somalian, Irakin ja Afganistanin konflikteja paenneisiin turvapaikanhakijoihin.

Sisäministeriön ehdotus tekisi vapaaehtoisesta paluusta kieltäytymisestä rangaistavaa. Sellaista henkilöä, jota viranomaiset eivät kykene palauttamaan ja joka ei itse halua palata, rangaistaisiin viemällä häneltä perusoikeudet kuten oikeus toimeentuloon, asumiseen ja terveydenhuoltoon. Siten laki tekisi hyväksyttäväksi ulkomaalaispolitiikan välineeksi kaikkien oikeuksien viemisen henkilöltä.

Seminaari järjestetään yhteistyössä Autonomisten opiskelijoiden (AutOp) kanssa.

Sisäministeriön lakiesitys luettavissa täällä.

SEMINAARIN OHJELMA

Puheenvuorot koskien lakiesitystä klo 14-15:

klo 14.00 Vapaa liikkuvuus -verkosto: Markus Himanen

klo 14.15 Tilapäisen luvan saaneiden turvapaikanhakijoiden puheenvuoro

klo 14.30 Pakolaisneuvonta: johtava lakimies Marjaana Laine

klo 14.45 Amnestyn Suomen osasto: oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen

Paneelikeskustelu koskien lakiesitystä klo 15-16:

Keskustelemassa Pia Lindfors (Suomen Pakolaisapu), Warda Ahmed (Somaliland Youth) ja Marjaana Laine (Pakolaisneuvonta). Paneelin puheenjohtajana toimii Kaisu Suopanki (Vapaa liikkuvuus -verkosto)..