06.9.2013

Kannanotto 2.9.2013: Uusi säilöönottokeskus on tarpeeton

2.9.2013

Valtioneuvoston tiedotteessa 29.8. kerrotaan hallituksen päättäneen kasvua ja työllisyyttä tukevista budjettiesityksistä. Yksi näistä on uusi haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille tarkoitettu ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö Joutsenossa, jonka pitäisi tuoda 20–25 työpaikkaa.

Säilöönottoyksikköä maastapoistettaville on suunniteltu Konnunsuon vastaanottokeskuksen yhteyteen vankilan vanhaan selliyksikköön. Säilöönotettujen joukossa on henkilöitä, joilla on traumaattisia kokemuksia, kuten vangitsemisia ja kidutusta. Entinen vankila ei remontoitunakaan ole oikea paikka näille ihmisille.

On erittäin ristiriitaista, että hallitusohjelmassa halutaan kehittää vaihtoehtoja säilöönotolle, mutta nyt hallitus onkin lisäämässä säilöönottopaikkoja. Säilöönottopaikkojen lisääminen voi myös johtaa säilöönoton lisääntymiseen koska viranomaisilla on enemmän kapasiteettia käytössään. Myös yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönoton kieltämisestä ja alaikäisen säilöönottamisen vähentämisestä on ollut sisäasianministeriössä jo pitkään tekeillä lainmuutos.

Vapaa liikkuvuus -verkosto toimii yhdessä siirtolaisten kanssa. Olemme joutuneet useamman kerran katsomaan vierestä, miten perheitä, raskaana olevia naisia ja mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä otetaan säilöön ennen maastapoistamista. Käräjäoikeuden on vahvistettava ulkomaalaisen säilöönotto neljän vuorokauden kuluttua säilöön ottamisesta ja sen jälkeen kahden viikon välein. Poliisin päätökset kuitenkin miltei aina vahvistetaan rutiininomaisesti ilman kunnollista käsittelyä, eikä käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa.

Monet säilöönotetuista ovat eläneet Suomessa pitkään. Heillä on täällä perhe ja ystäviä. Aivan kuten vangeille, on läheisten tapaaminen tärkeää myös säilöönotetuille. Tämä vaikeutuu monille entisestään, sillä Konnunsuo ei ole muualta maasta tuleville helposti saavutettavissa. Lisäksi traumatisoituneille ja mielenterveysongelmista kärsiville maastapoistamisen pidentyminen entisestään Joutsenon syrjäisen sijainnin vuoksi on kohtuutonta.

Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten lasten, lapsiperheiden ja sairaiden säilöönotto tulisi lopettaa välittömästi. Missään tapauksessa haavoittuvassa asemassa olevia ei tule sijoittaa läheistensä saavuttamattomiin. Säilöönotto on vanhanaikaista ulkomaalaispolitiikkaa, joka perustuu ajatukseen, että normaalit perusoikeudet eivät kuulu ulkomaalaisille..