03.6.2013

Tiedote 3.6.2013: Kriisimaista paenneet turvapaikanhakijat vuosia ilman oikeuksia Suomessa

3.6.2013

Vapaa liikkuvuus -verkosto järjestää tiedotustilaisuuden yhdessä somalialaisten turvapaikanhakijoiden kanssa tiistaina 4.6.2013 klo 10–11 Uudella ylioppilastalolla (Mannerheimintie 5 A, 5. krs, Mannerheim-sali). Tilaisuudessa puheenvuoroja käyttävät Vapaa liikkuvuus -verkosto, Suomessa elävät somalialaiset turvapaikanhakijat sekä Somaliliiton edustaja. 

Kymmenet Somaliasta ja Irakista tulleet turvapaikanhakijat odottavat edelleen päätöstä tilanteeseensa. Monet ovat saapuneet Suomeen jo vuonna 2009. Maahanmuuttovirasto on hylännyt heidän turvapaikkahakemuksensa, mutta heitä ei pystytä käännyttämään maiden epävakaan tilanteen takia. Tilaisuudessa turvapaikanhakijat kertovat millaista on odottaa vuosia päätöstä kohtalostaan ilman mitään varmuutta omasta tulevaisuudesta.

Maahanmuuttovirasto on vuosien ajan ohittanut kansallisen lainsäädännön. Se ei ole myöntänyt tilapäisiä oleskelulupia turvapaikanhakijoille, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta joita poliisi ei ole kyennyt poistamaan maasta. Huhtikuussa 2013 korkein hallinto-oikeus linjasi, että turvapaikanhakijoille tulee myöntää tilapäinen lupa (ns. b-lupa) tilanteessa, jossa heidän maasta poistamisensa ei tosiasiassa ole mahdollista.

”Olemme eläneet Suomessa jo neljä vuotta ilman minkäänlaista oleskelulupaa. Mikäli meille nyt myönnettäisiin tilapäinen b-lupa, olisimme eläneet kuusi vuotta maassa ilman meille kuuluvaa kansainvälistä suojelua”, kertoo somalialainen turvapaikanhakija ”Awale”.

”Sisäministeriö valmistelee esitystä, jonka mukaan vapaaehtoisen paluun tulee olla pakollista eli mikäli turvapaikanhakija ei suostuisi palaamaan kotimaahansa, hän ei olisi oikeutettu tilapäiseen lupaan. Ilmeisesti Suomeen halutaan luoda eteläeurooppalainen järjestelmä, jossa turvapaikanhakijat pakotetaan elämään paperittomina ilman oleskelulupaa ja oikeuksia,” kommentoi Katja Tuominen Vapaa liikkuvuus -verkostosta.

Monien turvapaikkahakemukset on hylätty, koska Maahanmuuttovirasto väittää murretestin perusteella heidän tulevan turvalliseksi määritellystä Pohjois-Somaliasta.

”Kielitestissä lyhyen puhelinkeskustelun aikana jokin Ruotsissa toimiva yritys määritti meille kotipaikkamme puhumamme murteen perusteella – täysin virheellisesti”, kertoo somalialainen turvapaikanhakija ”Ahmed”. ”Somalian yhteiskunnassa klaaneilla on suuri merkitys. Somalialaiset haastattelijat saattavat syrjiä muiden klaanien ihmisiä tehdessään päätöksiä kielitesteissä. Lisäksi murteista ei voi päätellä kotipaikkaa, sillä Somalian kaltaisessa maassa perheet ovat joutuneet muuttamaan moneen kertaan.”

Suomi käyttää kielitestejä vastoin sekä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n suosituksia että kielitieteilijöiden laatimaa kansainvälistä ohjeistusta, joiden mukaan kielianalyysien tuloksia ei pidä käyttää ainoana perusteena henkilön turvapaikkahakemuksesta päätettäessä, vaan ainoastaan muun aineiston rinnalla.

”Osa meistä on opiskellut, osa on käynyt töissä. Haluamme vain oikeudet, jotka meille kuuluvat”, selittää somalialainen ”Awale”.

Lehdistötilaisuus on osa Refugee rights -kampanjaa, joka on turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten aktivistien yhteinen kampanja oikeudenmukaisen turvapaikkapolitiikan puolesta. Haluamme yhdessä tuoda julkisuuteen turvapaikkajärjestelmän epäkohtia ja esittää niihin ratkaisuja. Refugee rights -blogissa turvapaikanhakijat kertovat elämäntilanteestaan, heidän kohtaamistaan ongelmista Suomessa ja pakonsa syistä.

Lisätietoja:

[email protected]

refugeerights.fi

facebook.com/vapaaliikkuvuus

 

Lisätietoa b-lupaongelman taustasta

Suomessa elää oikeudettomassa tilanteessa kymmeniä konflikteja paenneita turvapaikanhakijoita, joille ei ole myönnetty mitään oleskelulupaa, mutta joita ei voida käännyttää. Huhtikuussa 2013 korkein hallinto-oikeus linjasi vuosikirjapäätöksessään, että kyseisille turvapaikanhakijoille tulee myöntää tilapäinen oleskelulupa ulkomaalaislain 51 §:n 1 momentin mukaan tilanteessa, jossa heidän maasta poistamisensa ei tosiasiassa ole mahdollista. Ulkomaalaislakia koskevan hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) perustelujen mukaan oleskeluluvan tilapäisyys voisi jatkua korkeintaan kaksi vuotta, minkä jälkeen olisi myönnettävä jatkuva oleskelulupa, jos maasta poistaminen ei edelleenkään olisi mahdollista.

Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) ja tarvittaessa ulkomaalaislain (301/2004) tarkistamiseksi (asettamispäätös SM060:00/2012). Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2013. Hankkeessa selvitetään muun muassa lainsäädännön muutostarpeita, jotka liittyvät maasta poistamisen estymisen vuoksi myönnettävään tilapäiseen oleskelulupaan.

Maahanmuuttovirasto on väittänyt, ettei se voi myöntää tilapäistä lupaa, koska tämä olisi vastoin EU:n paluudirektiivin henkeä, minkä korkein hallinto-oikeus on jo osoittanut vääräksi. Lisäksi paluudirektiivin 6 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää myöntää alueellaan laittomasti oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka oikeuttaa oleskeluun, yksilöllisten inhimillisten syiden tai humanitaaristen tai muiden syiden perusteella. Suomen tulisi käyttää tätä mahdollisuutta ja myöntää suojelua hengenvaarallisia oloja pakeneville ihmisille.

Ulkomaalaispoliisi on vuonna 2011 todennut, ettei yhtään kielteiseen turvapaikkapäätökseen liittyvää käännytyspäätöstä Somalimaahan ole pantu täytäntöön..