25.10.2012

Turvapaikanhakijoiden nälkälakko jatkunut yli kuusi viikkoa

25.10.2012

Kaksi afganistanilaista turvapaikanhakijaa on ollut nälkälakossa maanantaista 10.9.2012 lähtien Helsingissä. Ensimmäisen kahden viikon ajan nälkälakkolaisia oli kolme. Miehet ovat saaneet kielteiset turvapaikkapäätökset Maahanmuuttovirastolta.

He vastustavat nälkälakolla palautustaan Afganistaniin, koska uskovat olevansa siellä hengenvaarassa ja pyytävät Suomea myöntämään heille suojelua. Miehet ovat osoittaneet mieltään ja leiriytyneet ensin Eduskuntatalon edustalla ja heidän kuntonsa heikennyttyä Kansalaistorilla yli kuuden viikon ajan.

Miesten terveydentila heikkenee jatkuvasti. Kummallakin on ollut sairauskohtauksia ja kipuja. Olemme huolestuneita heidän terveydentilastaan ja heikkenevästä kunnostaan, ja olemme myös kertoneet heille huolemme. Lääkäreitä on käynyt kertomassa heille syömättömyyden vaikutuksista ja vapaaehtoiset lääkärit seuraavat tilannetta säännöllisin väliajoin.

Miehet aloittivat lakkonsa itse, ilman että olisivat olleet yhteydessä mihinkään järjestöön tai ryhmään Suomessa. Me emme ole eikä mikään muukaan taho ole kannustanut heitä jatkamaan nälkälakkoa, mutta kunnioitamme miesten omia päätöksiä. Millään taholla ei ole valtaa määrätä jatkavatko he nälkälakkoa tai lopettavatko he sen. Olemme kertoneet nälkälakkolaisille tarkasti turvapaikkaprosessista ja siitä, miten viranomaiset yleensä Suomessa toimivat.

Nälkälakkoilijoita vainotaan Afganistanissa poliittisen toiminnan vuoksi. Yksi miehistä on joutunut kidutuksen uhriksi. Heidän lähisukulaisiaan on kuollut väkivaltaisuuksissa aivan viime aikoina.

Miesten mielenosoitus on herättänyt huomioita ja saanut paljon vastakaikua. Joukko luterilaisen kirkon pappeja osoitti mieltään ja Suomen Occupy -liike on järjestänyt heitä tukevan mielenosoituksen. Muutama kansanedustaja on vedonnut heidän puolestaan. Monet afgaaniturvapaikanhakijat ja useat Suomessa asuvat afgaanit ovat ilmaisseet halunsa tukea miehiä tai liittyä mielenosoitusleiriin.

Nälkälakkolaisia tukeneiden pappien, Helsingin seurakuntien ja Vapaa liikkuvuus -verkoston edustaja tapasivat sisäministeri Päivi Räsäseen ja pyysivät häntä harkitsemaan mahdollisia rakentavia ratkaisuja asiassa.

Suomen viranomaiset eivät ole kuitenkaan vastanneet heidän vaatimuksiinsa saada kansainvälistä suojelua, eivätkä ole muillakaan tavoilla tulleet heitä vastaan. Miehet ovat valittaneet kielteisistä turvapaikkapäätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta pelkäävät, että valitukset hylätään, koska Suomi palauttaa afgaaneja turvalliseksi katsomilleen alueille.

Olemme tukeneet nälkälakkolaisia käytännön toimissa ja pyrkineet levittämään tietoa heidän kamppailustaan. Olemme pitäneet huolta siitä, että kaksi tukijaa yöpyy protestileirissä joka yö hätätapausten varalta. Päivisin vietämme paljon aikaa teltalla yhdessä keskustellen ja miesten terveydentilaa tarkkaillen. Lisäksi hankimme tarvittavia varusteita ja yritämme järjestää miehille asiaankuuluvaa terveydenhoitoa.

Yhteisenä tavoitteenamme on laajentaa kamppailua ja vaikuttaa kaikkien turvapaikanhakijoiden oikeuksiin.

Vaadimme, että miehille on myönnettävä kansainvälistä suojelua. Suomen Maahanmuuttovirasto on tehnyt väärän päätöksen ja sen on korjattava virheensä välittömästi.

Miehet ovat joutuneet elämään Euroopassa useita vuosia epäinhimillisissä oloissa. He ovat tulleet EU:n alueelle Kreikan kautta, mutta maalla ei ole alkeellisintakaan turvapaikkajärjestelmää. Suomi ei karkota turvapaikanhakijoita Kreikkaan. Suomi karkottaa kuitenkin kymmeniä turvapaikanhakijoita vuodessa turvalliseksi katsomilleen alueille Afganistaniin.

Nälkälakkolaisten vaatimukset ovat:
1. Ei karkotuksia Afganistaniin – Maa ei ole turvallinen ja sieltä tuleville pakolaisille on myönnettävä turvaa Euroopassa.
2. Loppu vuosien odotukselle – Turvapaikkahakemukset on käsiteltävä nopeasti ja oikeudenmukaisesti
3. Ei Dublinille – EU:n sisäiset palautukset on keskeytettävä ja turvapaikanhakijoiden on voitava valita maa, josta he hakevat suojelua.

Olemme kiinnostuneita kaikista ehdotuksista, toiminnasta käännytyksiä vastaan tai muista yhteistyön muodoista. Tällä hetkellä nälkälakkoleiriin tarvitaan kipeästi lisää käytännön tukea.

Nälkälakkoilijoiden tukiryhmä

Allekirjoita Helsingin torikokouksen turvapaikkatyöryhmän adressi nälkälakkoilijoiden puolesta: http://www.adressit.com/turvapaikanhakijat

 .