30.5.2012

Tiedote: Seitsemän karkasi Metsälän säilöönottokeskuksesta

30.5.2012

Sunnuntaina 27.5. seitsemän henkilöä karkasi Metsälän säilöönottokeskuksesta. Neljä jäi kuitenkin pian kiinni poliisikoirien avulla. Myös noin kuukausi sitten yksi siirtolainen onnistui pakenemaan säilöönottokeskuksesta. Vapaa liikkuvuus vaatii säilöönottoyksikön sulkemista.

Suomi vangitsee hallinnollisista syistä ulkomaalaisia, esimerkiksi paperittomia siirtolaisia ja kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita Metsälän säilöönottokeskukseen.

”Vapaa liikkuvuus iloitsee säilöönotettujen vastarinnasta. Ihmisten vapaudenriisto ulkomaalaisuuden perusteella rikkoo ihmisoikeuksia”, sanoo verkoston aktiivi Niina Vuolajärvi.

Pakenemiset säilöönottokeskuksista kertovat ihmisten äärimmäisestä hädästä ja maahanmuuttopolitiikan tuottamista epäinhimillisistä tilanteista. Ihmiset suljetaan vankilamaisiin olosuhteisiin, vaikka he eivät ole syytettynä mistään rikoksesta. Suomen ulkomaalaislainsäädäntöä halutaan tiukentaa ja osana tätä halutaan rakentaa lisää säilöönottokeskuksia. Kuitenkin todellisuudessa oleskelun ja liikkumisen sääntelyn tiukentamisen kautta ihmisten liikkuminen tehdään vaarallisemmaksi ja siirtolaiset altistuvat erilaiselle hyväksikäytölle, kuten kiskonnan tapaiselle työsyrjinnälle ja ihmiskaupalle.

Toisena esimerkkinä eurooppalaisen politiikan kiristymisestä on vuoden vaihteessa voimaan tullut lakimuutos. Oleskelulupahakemukset tulee nyt jättää henkilökohtaisesti. Tämä estää paperittomia siirtolaisia laillistamasta oleskeluaan esimerkiksi työnteon tai perhesiteen perusteella. Pelko säilöönottamisesta lupa-anomusta poliisille jätettäessä ylläpitää ja tuottaa paperittomuutta.

”Oleskeluluvan jättäminen ilman maasta poistamisen pelkoa tulee tehdä mahdolliseksi, samoin epäinhimillinen ja rikosoikeuteen perustumaton vangitseminen tulee lopettaa. Nykypolitiikka tekee oleskelun laillistamisen mahdottomaksi, vaikka oleskeluun olisi lailliset perusteet”, sanoo Eetu Viren Vapaa liikkuvuus -verkostosta..