18.3.2009

Dublin-järjestelmä täysi katastrofi turvapaikanhakijoille

18.3.2009

Dublin eli vastuunmääritysasetuksen mukaan Euroopan unionin alueella vastuu turvapaikanhakijasta on maalla, johon hakija on ensimmäiseksi saapunut. Järjestelmä ei toimi vaan pakottaa Eurooppaan turvaa hakemaan tulleet elämään ”laittomasti” viranomaisten mielivallan kohteina. Käytännössä järjestelmä tarkoittaa sitä, että Pohjois-Euroopan maat käännyttävät tuhansia turvapaikanhakijoita Itä- ja Etelä-Euroopan maihin, jossa viranomaiset heittävät heidät kadulle oman onnensa nojaan. Monet turvapaikanhakijoita ovat lapsia ja joutuvat työskentelemään sietämättömissä oloissa selvitäkseen.

Suomi ei Maahanmuuttoviraston mukaan palauta yksintulleita alaikäisiä tai haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita Kreikkaan – muita kylläkin ja niitä lapsia, joilla on väärä tieto iästään EU-rekisterissä. Esimerkiksi myös Dublin-järjestelmässä mukana oleva Norja ei palauta turvapaikanhakijoita Kreikkaan ollenkaan YK:n pakolaisjärjestö UNHCR suosituksen mukaisesti.

Human Rights Watch Kreikan turvapaikkajärjestelmästä

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin vuonna 2009 ilmestynyt raportti Left to Survive, Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece dokumentoi Kreikan katastrofaalista turvapaikkajärjestelmää. Raporttia varten HRW haastatteli 53 alaikäistä lasta.

Kreikassa poliisi ja rajaviranomaiset ovat yhä vastuussa lähes kaikesta maahanmuuttoon ja turvapaikanhakuun liittyvästä siinä määrin, että turvapaikanhakijat eivät usein kohtaa muita viranomaisia kuin poliisiin saapumisensa ja käännytyksensä välisenä aikana. Samaan aikaan maasta raportoidaan jatkuvasti poliisin harjoittamasta väkivallasta turvapaikanhakijoita kohtaan. HRW raportoi lasten joutuneen hakkaamisen, läpsimisen, potkujen, lyöntien ja kidutuksen kohteeksi. Eräs lapsi joutui valeteloituksen uhriksi Patraksen kaupungissa poliisin toimesta. Raportissa dokumentoidaan kuvin viranomaisten lapsiin kohdistamien pahoinpitelyjen synnyttämiä fyysisiä vammoja.

Raportin mukaan viranomaiset ovat Kreikassa kyvyttömiä arvioimaan haavoittuvassa asemassa olevia. HRW haastatteli aseellisten konfliktien, väkivallan ja hyväksikäytön uhreja, joiden kohdalla poliisi ei tunnistanut heidän erityistarpeitaan. Samoksen poliisipäällikön lausunto kuvaa poliisin arkea ja toimintaa ohjaavia näkemyksiä: ”moni sanoo tulevansa maista, joissa käydään sotaa, mutta me emme näe heissä vammoja ja he eivät hae turvapaikkaa”. HRW:n haastattelemien lasten mukaan he eivät halua hakea Kreikassa turvapaikkaa, koska Kreikan valtion edustajat ovat pahoinpidelleet ja kiduttaneet heitä – harva uskoo saavansa turvapaikan maasta, jossa heihin kohdistetaan väkivaltaa. HRW:n raportin mukaan lasten mahdollisuudet saada turvapaikka maasta ovatkin olemattomat.

Yhdellekään HRW:n haastattelemista lapsista ei oltu ilmoitettu mahdollisuudesta hakea turvapaikkaa eikä suoritettu asiallista turvapaikkapuhuttelua. Lapset kertoivat, että heiltä kysyttiin ainoastaan heidän nimensä, isänsä nimi, kotimaansa ja ikänsä. Tulkkaus, mikäli sitä järjestyi lainkaan, tapahtui ad hoc toisten turvapaikanhakijoiden toimesta. HRW:n raportin mukaan UNHCR:n johtama tutkimus on saanut selville, että Kreikan viranomaiset käyttävät valmiiksi kirjoitettua johdantoa turvapaikkapäätöksissä. Automaattisessa saatteessa todetaan, että hakijan ei katsota olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa. Saate oli tutkimuksen mukaan vahingossa jätetty kolmeen tapaukseen, joissa suositeltiin turvapaikan myöntämistä.

Kreikassa ei ole takarajaa säilöönoton kestolle: maassa otetaan säilöön niin aikuisia kuin lapsiakin muutamasta päivästä useisiin päiviin tai kuukausiin. Kreikassa pidetään säilössä sellaisiakin henkilöitä, joita valtio ei edes kykene käännyttämään. Näin ollen säilöönottoa harjoitetaan ilman mitään oikeudellisia perusteita. Henkilöt, jotka eivät ole jättäneet turvapaikkahakemusta ja joiden hakemukset on hylätty, ovat pudonneet järjestelmän piiristä ja ovat alttiita toistuvalle säilöönotolle. Vuonna 2008 Lesvoksen saaren säilöönotetut lapset uhkasivat tappaa itsensä ja menivät nälkälakkoon kammottavien säilöönotto-olojensa vuoksi.

Lasten oikeuksien sopimus määrää valtiot takaamaan mahdollisimman nopeasti lapsille suojelua ja löytämään kestävän ratkaisun, joka on lapsen eduksi. Alaikäisille lapsille myönnetään käännytysmääräyksiä ilman, että selvitettäisiin lapsen perheen tilanne, arvioitaisiin lapsen etua ja sitä, kuka tulee pitämään lapsesta huolta palautuksen jälkeen. Käännytysmääräyksestä voi teoriassa valittaa viiden päivän sisällä päätöksestä. Poliisi tekee käännytysmääräykset sekä käsittelee valitukset. Useimmat eivät edes tiedä, että valituksen voi jättää eivätkä he ymmärrä kreikankielisestä paperista mitään.

Monet HRW:n haastattelemat lapset olivat olleet lukittuina säilöönottokeskuksiin kuukausia. Vapaana olevat lapset joutuvat nukkumaan ulkona omillaan. Lapsilla ei ole toivoa hakemuksensa käsittelystä: he elättävät itsensä vaarallisilla ja terveydelle haitallisilla raskailla töillä, eivätkä voi käydä koulua ja ovat alttiita kaikenlaiselle hyväksikäytölle. UNICEFin tutkimuksen (2000) mukaan Kreikassa on lähes 6000 katulasta. Kreikka on vuonna 2004 vastannut katulapsiongelmaan pidättämällä massoittain katulapsia ja syyttämällä lapsia rikosoikeudessa kerjäämisestä.

Iän määritys Kreikassa Human Rights Watchin mukaan

Menetelmät hakijoiden iän määrittämiseksi ovat raportin mukaan täysin riittämättömiä. Lapset kertoivat HRW:lle täysin mielivaltaisista iän määrityksistä. HRW:n tutkijat ehtivät puhua säilöönottokeskuksessa erään pojan kanssa ennen kuin viranomaiset keskeyttivät keskustelun. Poika kertoi: ”Olen 16-vuotias, mutta poliisi kirjoitti, että olisin 18-vuotias. Olen ollut täällä kaksi kuukautta ja kymmenen päivää”. Kreikassa ei ole olemassa mitään virallista menetelmää iän määrittämiseen. Poliisit, jotka rekisteröivät lasten iät, merkitsevät joskus iän korkeammaksi kuin mitä lapset ovat ilmoittaneet.

Kreikassa hyväksytyn asetuksen mukaan lapsen ikänä tulee pitää sitä, minkä lapsi ilmoittaa ennen kuin iästä on varmistuttu lääketieteellisellä kokeella. Käytännössä näin ei toimita. HRW:n mukaan poliisi arvioi iän katsomalla lasta. Tämä johtaa täysin mielivaltaisiin ikämäärityksiin. Muun muassa raportissa haastateltu 16-vuotias henkilö kertoo seuraavaa: ”Minulla oli henkilöllisyysasiakirja, mutta poliisi ei välittänyt siitä. Kun sain käännytysmääräyksen, ikäni oli kirjattu 18-vuotiaaksi, mutta kerroin olevani afgaani ja näytin henkilöllisyystodistukseni Afganistanista, jossa syntymäpäiväni on kirjattu arabialaisin numeroin ja afganistanilaisen kalenterin mukaan. Paikalla ei ollut lainkaan tulkkia. Lisäksi he kirjoittivat nimeni väärin”. Raportissa esitellään lukuisia tapauksia, joissa iän määritys on ollut mielivaltaista. Eräs lapsi oli rekisteröity Mitilinissä 17-vuotiaaksi, mutta Patraksessa hänet arvioitiin 19-vuotiaaksi: ”Poliisi katsoi minua ja sanoi, ”sinä et ole 17-vuotias, olet kaksi vuotta vanhempi”. En sanonut mitään poliisille”.

Lisätietoa Kreikan tilanteesta, Dublin-asetuksen vaikutuksista ja Suomen käytännöistä

Amnesty International: Greece – No place for an Asylum Seeker 27.2.2008. www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/002/2008/en/EUR250022008en.html

Janina Andersonin ja Annika Lapintien kirjallinen kysymys alaikäisten turvapaikanhakijoiden palauttamisesta: http://janina.vuodatus.net/blog/1851089

Guardian -lehti: Greece does EU”s migration dirty work
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/25/eu-greece

Human Rights Watch: Left to Survive
http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/22/left-survive

Pakolaisneuvonta: Kreikka käännytti turvapaikanhakijan Irakiin vastoin palautuskieltoa
http://www.pakolaisneuvonta.fi/?cid=248&lang=suo

Pakolaisneuvonnan kannanotto KHO:n päätökseen Dublin-palautuksista Kreikkaan
http://www.pakolaisneuvonta.fi/?cid=242&lang=suo

PRO ASYL: ”The truth may be bitter, but it must be told” 29.10.2007
http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Englisch/PE_Griechenland_291007.pdf

Juha Suoranta: Suomi syyllistyy ihmisoikeusrikoksiin
http://suoranta.wordpress.com/2009/03/14/suomi-syyllistyy-ihmisoikeusrikoksiin/

UNHCR: Position on the Return of Asylum Seekers to Greece Under the ”Dublin Regulation”
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4805bde42.