24.6.2008

Tiedote: Itä-Euroopan romanit – tervetuloa Suomeen!

24.6.2008

Vapaa liikkuvuus -verkosto on yhteistyössä sosiaalikeskus Rajatilan kanssa alkanut tarjota majoitusta Itä-Euroopan romanikerjäläisille. Töölön Rajasaaressa sijaitseva vallattu talo on omaehtoinen toimintatila, jonka käyttöä ei säätele kapitalistinen voitontavoittelun logiikka, vaan tilan käyttäjien tarpeet.

”Projektimme tavoitteena on herättää keskustelua Helsingin kaupungin tekopyhästä politiikasta: puhutaan näiden ihmisten auttamisesta, mutta käytännössä romanikerjäläisiä vain ahdistellaan”, kommentoi Dan Koivulaakso Vapaa liikkuvuus -verkostosta. Vapaa liikkuvuus -verkosto painottaa, että romanit ovat EU-kansalaisia ja heille kuuluu oikeus liikkua vapaasti EU-maasta toiseen. Samalla kyse on konkreettisen suojapaikan tarjoamisesta kaupungissamme kerjääville.

Diakonissalaitoksen ja sosiaaliviraston virkailijat kiertävät kesällä käynnistyneen katuprojektinsa myötä kaupungilla kyselemässä romanikerjäläisiltä heidän taustoistaan, elinoloistaan Suomessa, tulonlähteistään sekä mahdollisesta avuntarpeestaan. Projektiryhmän johtaja Jarmo Räihä on kuitenkin ilmoittanut, etteivät he aio auttaa kerjäläisiä ”asunnon tai ruuan osalta”. ”Ihmisten tarpeeseen nukkua sisätiloissa on vastattu sillä perinteisellä keinolla eli laittamalla poliisi asialle. Eräs romanikerjäläinen, joka tunkeutui Pukinmäen vanhaan asemarakennukseen nukkumaan, otettiin kiinni ja sai sakot”, kommentoi Katja Tuominen Vapaa liikkuvuus -verkostosta.

On ilmeistä, että työttömien, rasismia kaikkialla kohtaavien ja osin myös luku- ja kirjoitustaidottomien romanien on pakko kerjätä Euroopan metropoleissa taatakseen toimeentulon perheillensä. Omissa lähtömaissaan romaniperhe voi saada erilaisina sosiaalitukina keskimäärin noin 35 euroa kuukaudessa. Helsingissä arviot kerjäämistulosta ovat jopa 80 euroa päivässä. Rajasaareen majoitetut noin 20 romania ovat lähteneet kotiseudultaan, Romanian Bacausta, koska heidän talonsa tuhoutuivat tulvissa.

Itä-Euroopan romanien pyrkimykseen parantaa elämäänsä ja käyttää hyväksi EU-kansalaisten vapaan liikkumisen oikeutta on vastattu uusilla kontrolleilla. Esimerkiksi Turun poliisin sittemin poisvedetyn sisäisen ohjeistuksen mukaan kerjääjiä olisi ensin varoitettu jatkamasta kerjäämistä ja otettu heiltä henkilötiedot ylös. Kolmannella kerjäämiskerralla heitä olisi sakotettu. Lisäksi poliisi oli suunnitellut takavarikoivansa kerjäämällä saadut rahat ja käännyttävänsä kerjääjät maasta. Turun poliisin suunnitelmat olivat lainvastaisia.

Koska projekti toteutetaan yhteistyössä sosiaalikeskus Rajatilan kanssa, toimittajien on syytä huomioida, etteivät he ole tervetulleita alueelle ilman ennakkoilmoitusta. Haastatteluista sekä kuvien ottamisesta sosiaalikeskuksella on sovittava alla mainittujen yhteyshenkilöiden kanssa.

Kuvia sosiaalikeskus Rajatilasta (vapaasti käytettävissä): http://www.flickr.com/photos/vapaaliikkuvuus.