helmikuu 2007
25.2.2007
Merkintöjä siirtolaisuudesta ja työelämästä

25.2.2007 Vuonna 2006 Suomeen muutti ulkomailta eniten ihmisiä itsenäisyyden jälkeen, kaikkiaan 22 700. Työperäisen maahanmuuton kasvattaminen esitetään tavoitteeksi myös hallituksen Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa. Joka tapauksessa on selvää, että ulkomaalaiset työvoiman määrä tulee voimakkaasti kasvamaan lähivuosina. Niin kyseisessä ohjelmassa kuin julkisessa keskustelussa on kiinnitetty vain vähän huomiota maahanmuuttajien erikoislaatuiseen asemaan työmarkkinoilla ja työpaikoilla. Tämä asema on sidoksissa […]

Read More…

14.2.2007
Yli seitsemän vuotta Suomessa asunut etiopialaismies käännytettiin

14.2.2007 Maanantaina 14.2. käännytettiin 7,5 vuotta Suomessa turvapaikkaprosessissa ollut etiopialainen mies. Käännytyksen tapahtuessa hänen työlupahakemuksen käsittely oli vielä kesken ja kielteisestä turvapaikkapäätöksestä oli vedottu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. […]

Read More…

01.2.2007
Turvapaikkajärjestelmän raunioilta

1.2.2007 Keväällä 2005 Ruotsissa käynnistettiin laajamittainen kampanja, jolla tuotiin esiin maan alla elävien turvapaikanhakijoiden sietämätön tilanne. Kampanja vaati oleskelulupaa sekä niille, jotka vielä odottavat päätöstä hakemukseensa että niille, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen. Arvioiden mukaan Ruotsissa elää noin 10000-20000 siirtolaista maan alla. Valtaosa laittomista siirtolaisista on saanut kielteisen päätöksen eli he ovat kulkeneet turvapaikkajärjestelmän läpi […]

Read More…