Verkosto

Vapaa liikkuvuus –verkosto on 2000-luvun alusta toiminut siirtolaisaktiivien verkosto. Tuemme siirtolaisten kamppailuja oikeuksiensa puolesta. Olemme olleet mukana järjestämässä vastarintaa karkotuksia vastaan, kampanjoimassa turvapaikanhakijoiden oleskeluoikeuden puolesta ja puolustamassa romanisiirtolaisten oikeutta majoittua Helsingissä. Lisäksi tuotamme ja jaamme tietoa liikkumisen kontrolleista, niiden seurauksista sekä taisteluista niitä vastaan Suomessa ja maailmalla.

Mitä ovat siirtolaisten oikeudet? Niitä et löydä kansainvälisistä sopimuksista tai ulkomaalaislain pykälistä vaan ne luodaan nyt – kaikkialla, missä siirtolaiset liikkuvat, elävät ja työskentelevät. Verkostomme pyrkii toki vaikuttamaan maahanmuuttolainsäädäntöön, mutta konkreettisia muutoksia ei saada aikaan ilman yhteistä toimintaa ja yhteisten kamppailujen rakentamista.

Vaatimukset vapaasta liikkuvuudesta ja oikeudesta valita asuinpaikkansa nousevat liikkuvien ihmisten ja heidän läheistensä ja ystäviensä arkipäiväisistä kokemuksista. Lista ruohonjuuritason vastarinnasta ja kontrollipolitiikan aiheuttamasta kärsimyksestä on loputon: isä piilottelee lapsiaan estääkseen näiden käännytyksen; nälkälakkoja ja pakoja säilöönottokeskuksesta; puoliso karkotetaan tuhansien kilometrien päähän…

Parasta antirasismia on yhteisten verkostojen, kamppailujen ja toimintamuotojen rakentaminen siirtolaisten kanssa. Rasismia tulee vastustaa sen kaikissa muodoissa, myös silloin kun se piilee oikeudettomuutta luovassa ulkomaalaislaissa tai viranomaisten väkivaltaisissa käytännöissä.

Siirtolaisten jatkuva liike Eurooppaan on osoittanut turhiksi valtioiden yritykset kontrolloida ihmisten liikettä. Vastarinta rikollisia ulkomaalaislakeja ja siirtolaisten pidätyksiä vastaan on sen sijaan välttämätöntä. Olemme osa globaalia säilöönottoa ja karkotuksia vastustavien ryhmien verkostoa, jonka lähtökohtana on poliittinen konflikti liikkeen ja kontrollin, liikkumisen autonomian ja siirtolaisten hyväksikäytön välillä..