19.12.2022

Vapaa Liikkuvuuden puhe Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa 6.12.2022

Ystävät, Toverit!

Suomen turvapaikkapolitiikka on kuoleman politiikkaa ja valtion toteuttamaa väkivaltaa. Turvapaikkabyrokratiamme on läpeensä rasistista ja kolonialismia uusintavaa.  Oikeus hakea turvapaikkaa valtion rajalla on ihmisoikeus, ja oikeus elää kuuluu poikkeuksetta kaikille. Poliitikot yli puoluerajojen ylistävät ihmisoikeuksien merkitystä, samalla kun Eurooppa tekee kaikkensa yrittääkseen estää Euroopan ulkopuolelta tulevia ihmisiä hakemasta turvaa. Kreikan aluevesillä tapahtuu laittomia ja hengenvaarallisia takaisintyöntöjä, kun merivartijat työntävät takaisin Turkin ja Afrikan puolelta veneellä saapuvia turvapaikanhakijoita. Viimeisen kahden vuoden aikana yli 40 000 siirtolaista on työnnetty Kreikan aluevesiltä takaisin. Välimeri on 2000-luvun joukkohauta. 

Viime talvena Valko-Venäjä mahdollisti tuhansien sotaa pakenevien ihmisten pääsyn Puolan ja Liettuan rajoille hakemaan turvapaikkaa Euroopasta. Siirtolaisilta kuitenkin evättiin oikeus hakea turvapaikkaa ja heidät hylättiin rajametsiin ilman suojaa.  Samalla paikalliset rajaviranomaiset ja ihmisoikeusloukkausten tutkinnan alaisena oleva Euroopan rajavartiovirasto Frontex rankaisivat humanitääristä apua tarjoavia aktivisteja ja veivät pakolaisten suusta ruoan osana fasistista operaatiotaan.

Kapitalistinen ja valkoiseen ylivaltaan perustuva toimintalogiikka estää Suomen valtiota näkemästä muuta todellisuutta kuin omansa ja reagoimasta ihmisten hätään. Kurdien kohtelu on räikeä esimerkki tästä. Osa kurdien liittolaisista käänsi selkänsä kurdeille heti, kun eivät enää tarvinneet heitä Isisin vastaiseen taisteluun. On olemassa vaara, että kurdit ollaan valmiita uhraamaan Turkin autoritääriselle hallitukselle Suomen ja Ruotsin oman edun ja turvallisuuspuheen nimissä. Perus- ja ihmisoikeuksia ei saa eikä voi sivuuttaa ulkopoliittisten tavoitteiden takia, muuten toimimme samoin kun väkivaltaisesti oppositiota vaientavat Turkin ja Venäjän hallinnot. Viime viikolla pelko kääntyi toteen ja Ruotsi pakkopalautti turvapaikkaa hakeneen kurdimiehen Turkkiin. Mies päätyi Istanbulin lentokentältä suoraan vankilaan. Nähtäväksi jäänee rikottiinko ehdotonta palautuskieltoa karkoituksen yhteydessä. Suomessa sama peli kurdien poliittisen toiminnan kyseenalaistamiseksi on kulissien takana alkanut. 

Samalla kun valtionjohto rakentaa turvallisuutta suomalaisille, se demonisoi toisista uhkia. Irvokkaimpana symbolina rajoille näemme eurooppalaisen rakentamisinnon fyysisille raja-aidoille. Rajapolitiikka, muurit ja valvontateknologiat uusintavat ja rakentavat rasistista ja imperialista logiikkaa jakaen ihmiset hyödyllisiin ja hyödyttömiin, toivottuihin ja ei-toivottuihin. Eurooppaan rakennettujen raja-aitojen yhteenlaskettu pituus on kasvanut 300 kilometristä 2000 kilometriin.

Suomen hätäisesti suunnittelema raja-aita itärajalle on hävettävä osa linnake-Euroopan rakentamista. Raja-aidat eivät tutkitusti eivätkä kokemuksen perusteella pysäytä hätää pakenevien ihmisten liikkumista, vaan lisäävät heidän inhimillistä kärsimystä entisestään. Vapaa Liikkuvuus -verkoston tiedossa on jo nyt tapaus, jossa viisumiton henkilö joutui pakenemaan Venäjältä vaarallisesti itärajan metsien läpi Suomeen, josta hän kaksi viikkoa sitten sai turvapaikan.

Euroopassa on vallalla käsitys, että turvallisuus ja oikeus elämään kuuluvat vain harvoille. Suomi toivottaa valikoiden vain osan turvaa hakevista ihmisistä tervetulleiksi. Samalla se pyrkii pitämään etenkin Globaalista Etelästä tulevat ihmiset kokonaan ulkopuolella. Suomen epäluotettava turvapaikkatutkinta asettaa paperittomaksi joutuneet loputtomaan epävarmuuden tilaan. Jatkuva pelko karkotuksista ja vuosien mittaiset limbot turvapaikkaprosessissa kuristavat ihmiset kuoleman ja odottamisen välitilaan. Maahanmuuttovirasto varastaa näiden ihmisten tulevaisuudeen ja haaveet.

Suomessakin kauhisteltiin kesällä 2021 Talebanien valtaannousua Afganistanissa, ja Maahanmuuttovirasto itse kehotti täällä jo olevia afganistanilaisia hakemaan turvapaikkaa Suomesta. Nyt vuoden päästä Maahanmuuttoviraston maatiedon ääni on toinen. Sen mukaan Talebanien hallitsemaa Afganistania ei nähdä enää liian vaaralliseksi maaksi palauttaa turvaa hakevia ihmisiä. Vapaan liikkuvuuden tietojen mukaan afganistanilaisille on tänä syksynä annettu kielteisiä turvapaikkapäätöksiä tai myönnetty vain lyhytaikainen oleskelulupa, mikä jättää heidät epäinhimillistävään välitilaan.

Euroopan rakentaessa rajoilleen yhä korkeampia muureja, ilmastokriisin vaikutukset muuttuvat yhä tappavammiksi ennen kaikkea Globaalissa Etelässä. Esimerkiksi Irakissa kuivuus ja sen suurimpien jokien patoaminen Turkin ja Euroopan vesisähkön tarpeisiin uhkaavat ainakin 7 miljoonan ihmisen veden ja ruuan saamista. Maat ja ihmiset, jotka kärsivät ekokriisistä eniten, ovat vaikuttaneet sen syntymiseen vähiten. Eurooppa on viimeisen 500 vuoden ajan riistänyt Globaalin Etelän resurssit kolonialistisella politiikalla ja se jatkaa sitä edelleen. Nyt se sulkee rajat ihmisiltä, joiden elämälle välttämättömät resurssit se on varastanut. Tämä on valkoista ylivaltaa kaikkein kirkkaimmillaan.

Olemme täällä vastustamassa natseja, mutta natsit eivät ole ainoita jotka harjoittavat tappavaa ja rasistista väkivaltaa. Suomen omat viranomaiset, rajavartiolaitos, poliisi ja Frontex tekevät sitä jo omasta takaa. Ei riitä, että vastustamme vain natseja, vaan meidän tulee vastustaa myös sitä rasistista ja eurooppakeskeistä narratiivia maahanmuutosta, jota suomalainen media normalisoi. Tapa puhua siirtolaisuudesta on pakko kääntää ylösalaisin. Eurooppa ja Suomi sen sisällä on vastuussa monista niistä syistä, minkä vuoksi osa ihmisistä joutuu muuttamaan ilmastokriisistä eniten kärsivistä maista Eurooppaan. Nyt on viimein tullut aika korvata nämä aiheutetut menetykset. Vapaan liikkuvuuden puolustamisessa kaikille ihmisille ei ole kyse auttamisesta tai edes solidaarisuudesta – siinä on myös kyse viimeinkin Globaalin Pohjoisen satojen vuosien kolonialistisen riiston aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta siitä kärsiville ihmisille. 

Nyt meidän tehtävämme on rakentaa solidaarisuuden siltoja eikä itsekkyyden aitoja. Tämä on osoitettu mahdolliseksi Ukrainasta pakenevien ihmisten kohdalla, jossa todistimme kykymme solidaarisuuteen, ihmisten vastaanottamiseen ja resurssien jakamiseen. Tämä sama mentaliteetti on laajennettava koskemaan kaikkia ihmisiä, ihonväristä, kotimaasta, sukupuolesta ja uskonnosta riippumatta. Tällä planeetalla on riittävästi resursseja turvaamaan ihmisarvoinen elämä ihan jokaiselle, kunhan nämä resurssit jaetaan tasan. Työväenluokan, vähävaraisten ja siirtolaisten kamppailu on yhteinen. Ei mennä lankaan oikeiston pyrkimyksiin rakentaa kuilua työväenluokan ja siirtolaisten välille, vaan jatketaan kamppailua yhtenäisenä rintamana yhdenvertaisuuden, autonomian ja resurssien jakamisen puolesta.

Yhdessä voitamme taistelun sortoa ja fasismia vastaan ja avaamme rajat ihan jokaiselle!