20.1.2019

Solidaarisuus Tue karkoitettuja siirtolaisia! Stöd deporterade migranter!

Karkotuspäätös tulee usein ennakoimatta.  Maastapoistaminen tarkoittaa pakkopalautetuille ihmisille sitä, että he joutuvat rakentamaan elämäänsä uudelleen vaarallisissa olosuhteissa ilman tukiverkostoja. Vapaa Liikkuvuus tukee esimerkiksi Suomesta karkotettuja perheitä lasten koulunkäynnin ja terveydenhuollon järjestämisessä. Auta meitä tukemaan siirtolaisia, jotka Suomi on viime aikoina palauttanut väkisin heikkoihin oloihin lähtömaahan.

* Tilinumero: Aktia FI03 4055 0010 7993 16 

* Viitenumero: 33103

Voit myös liittyä tukiyhdistyksemme Oikeudet ilman rajoja ry:n jäseneksi. Oikeudet ilman rajoja ry tukee heikkoon asemaan joutuneita siirtolaisia kuten turvapaikanhakijoita, paperittomia ja romanisiirtolaisia.

Rahankeräyslupa:  RA/2018/1245, 21.12.2018-30.12.2020

Stöd deporterade migranter!

Ett beslut om deportering kommer ofta oförutsett. Utvisningen innebär för tvångsreturnerade personer att de är tvungna att bygga upp sitt liv på nytt under farliga omständigheter och utan stödnätverk. Fri rörlighet stöder till exempel deporterade familjer i att ordna skolgång och hälsovård för sina barn. Hjälp oss att stöda migranter som Finland under den senaste tiden tvångsmässigt har deporterat till ohållbara förhållanden i avgångslandet.

* Kontonummer: Aktia FI03 4055 0010 7993 16 

* Referensnummer: 33103

Du kan också bli medlem i vår stödförening Oikeudet ilman rajoja ry. Oikeudet ilman rajoja ry stöder migranter som hamnat i en svag situation så som asylsökande, papperslösa och romska migranter.

Tillstånd för penninginsamling:  RA/2018/1245, 21.12.2018-30.12.2020