09.1.2019

Lausunto Avoin kirje

Arvoisa puhemies Paula Risikko,

Me ihmisoikeustyötä tekevät järjestötoimijat, asiantuntijat ja aktivistit hämmästelemme esittämäänne näkemystä siitä, rikoksiin syyllistyneiden oleskelulupia on pystyttävä ”purkamaan” nykyistä helpommin. Entisenä sisäministerinä teidän tulisi olla tietoinen siitä, että Suomen nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa tälläkin hetkellä pysyvän oleskeluluvan peruuttamisen tilanteessa, jossa henkilö syyllistyy vakavaksi arvioituun rikokseen.

Voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan saanut voidaan karkottaa, jos hän on syyllistynyt rikokseen, josta säädetty enimmäisrangaistus on yksi vuosi vankeutta tai hän syyllistyy rikoksiin toistuvasti. Ulkomaalaislaissa säädetään myös, että oleskeluluvan saanut voidaan karkottaa, jos hän on käyttäytymisellään vaaraksi kansanterveydelle, muiden turvallisuudelle tai hänen epäillään ryhtyvän kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan. Olemassaoleva lainsäädäntö mahdollistaa siis rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten oleskelulupiin puuttumisen riittävin keinoin. Esimerkiksi työntekijän oleskelulupia on evätty paljon kevyemminkin perustein.

Olemme hyvin pettyneitä siihen, että Te nostatte virheellisesti esiin asian, joka on jo lainsäädännössämme olemassa. Se, että selitätte ehdotusta poliisin ohjelmatekstillä, on vielä ongelmallisempaa. Poliisi on täytäntöönpanovaltaa käyttävä viranomainen, ei lainsäätäjä. Mikäli poliisin lakia koskevissa tulkinnoissa on puutteita tai ristiriitoja, ratkeavat ne tiedolla, eivät populistisilla ja muukalaisvihamielisyyttä lietsovilla harkitsemattomilla ehdotuksilla.

Kynnys määräaikaisen ja pysyvänkin oleskeluluvan peruuttamiseen on jo valmiiksi matalalla. Sen helpottamisen ehdottaminen osoittaa nykyistä lainsäädäntöä koskevaa tietämättömyyttä ja mahdollisesti piittaamattomuutta kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja muita sitoumuksia kohtaan. Suomen perustuslain mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Tämä ehdoton palautuskielto sisältyy myös Suomen ratifioimiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Lisäksi on syytä muistaa, että Suomessa vallitsee ne bis in idem – oikeusperiaate, jonka mukaan henkilöä ei voida tuomita kahdesti samassa asiassa. Enintään vuoden vankeusrangaistukseen voidaan tuomita verraten vähäisistä rikoksista. Ministeriössä voitaisiinkin mieluummin pohtia sitä, onko jo nykyinen käytäntö hengeltään edellä mainitun oikeusperiaatteen mukainen, sekä sitä, ovatko karkottamisen ja käännyttämisen mahdollistavat käytännöt jo liian kevyitä esimerkiksi perhe-elämän suojan ja lasten oikeuksien näkökulmista.

Meitä kentällä aktiivisesti toimivia ja asioihin perehtyneitä vaivaa kovasti, se että Te entisenä sisäministerinä ette tunne voimassa olevaa lainsäädäntöä, vaan perustatte esityksenne virheelliseen ja harhaanjohtavaan poliisin toimenpideohjelmaan.

Turvapaikanhakijoiden tuki ry.
Vapaa Liikkuvuus – verkosto
Stop Deportations -verkosto

7.1.2019