Toimituskunta
Siirtolaisten liikkeiden signaalit

Eurooppalaisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan epäkohdat ovat viime vuosina herättäneet paljon keskustelua. Ehkä tehokkaimmin näitä ongelmia on onnistunut tuomaan laajempaan tietoisuuteen siirtolaisten oma poliittinen liikehdintä, joka on voimistunut viime vuosina eri puolella Eurooppaa.

Nykyisten siirtolaisten yhteiskunnallisten liikkeiden historia juontuu vähintään 1990-luvun sans-papiers -kamppailuihin Ranskassa, mistä lehteen käännetty ranskalaisen politiikan filosofi Étienne Balibarin puheenvuoro muistuttaa. Nämä jättivät lähtemättömän jäljen eurooppalaisiin keskusteluihin rajoista ja liikkumisesta sekä muihinkin yhteiskunnallisiin liikkeisiin.

Millaisen viestin siirtolaisten liikkeet lähettävät meille tänään? Suomesta käsin katseltuna kolme ongelmaa näyttää meistä erityisen akuuteilta.

Kysymys siirtolaisten oikeuksista on suljettu paljolti suomalaisen maahanmuuttopoliittisen keskustelun ulkopuolelle. Vapaa liikkuvuus -verkosto on yhdessä eri siirtolaisryhmien ja järjestöjen kanssa pitkään vastustanut kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden sysäämistä oikeuksien ulkopuolelle sekä ulkomaalaisten säilöönottoa – nyt molempia käytäntöjä ollaan kiristämässä. Julkisuudessa nämä kysymykset näyttäytyvät vain maahanmuuton kansallisen hallinnan teknisinä kysymyksinä.

Prekaarissa asemassa elävien siirtolaisten omat näkemykset, kokemukset ja protestit tulkitaan usein epäpoliittisina. Vaatimus liikkumisvapaudesta on kuitenkin muotoiltu selkeästi esimerkiksi Saksan pakolaisprotesteissa, ja käytännössä se tulee esille myös siirtolaisten omassa vaaroja ja esteitä uhmaavassa liikkumisessa Välimerellä.

Siirtolaisuus nähdään muista yhteiskunnallisista ristiriidoista irrallisena kysymyksenä. Kuten taiteilija Martta Tuomaala tuo esiin artikkelissaan Siivoojien ääni, ei esimerkiksi siirtotyöläisten oikeuksien toteutumista voida kuitenkaan todellisuudessa erottaa kaikkien matalapalkkaisten alojen työläisten oikeuksien toteutumisesta.

Signal kokoaa yhteen tietoa siirtolaisten kokemuksista ja muuttoliikkeisiin liittyvistä yhteiskunnallisista kamppailuista. Julkaisun teksteissä ja kuvissa siirtolaiset ja siirtolaisuutta käsittelevät taiteilijat, aktivistit ja tutkijat tuovat esille tietoa siirtolaisten tilanteesta Suomessa ja Euroopan unionissa.

Signal on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa 9 Gatherings -hankkeessa, Vapaa liikkuvuus -verkoston ja Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiilan yhteistyönä. Hankkeessa luodaan uusia yhteyksiä prekaarissa asemassa elävien ulkomaalaisten ja muiden asukkaiden välille. Hankkeesta ovat tämän julkaisun lisäksi kirvonneet mm. 9 Gatherings -radio-ohjelma, turvapaikanhakijataiteilijoiden verkosto sekä projektit Paperittomien majatalo ja Tietoa ja taitoa liikkuvalle väelle, joita esitellään lehdessä.