Vapaa liikkuvuus -verkosto
Työlupa väylänä jäädä Suomeen

Suomessa työskentelyyn tarvitaan Suomen myöntämä oleskelulupa työn perusteella. Työntekijän oleskelulupa on samalla eräs oleskelulupatyyppi eli työluvan saatuasi oleskelet Suomessa laillisesti.

Työlupaa voi hakea Suomesta käsin. Jos olet tullut Suomeen muulla perusteella, esimerkiksi viisumilla, turvapaikanhakijana tai sinulla on ollut lupa perhesiteen perusteella, voit jättää työntekijän oleskelulupahakemuksen. Jos jätät hakemuksesi poliisille, voit pääsääntöisesti oleskella Suomessa hakemuksen käsittelyajan, vaikka viisumisi voimassaolo tänä aikana päättyisikin.

Jos aiot harjoittaa itsenäistä elinkeinoa tai ammattia Suomessa, tarvitset Suomen myöntämän elinkeinonharjoittajan eli yrittäjän oleskeluluvan.

Kolmannen maan kansalaisella ei ole työskentelyoikeutta turistiviisumilla (poikkeuksia: esim. maatalouden kausityöt, marjanpoiminta…). Tämä koskee myös henkilöitä, joilla on oleskelulupa toisessa EU-maassa. Perhesiteen perusteella luvan saaneella on täysi työnteko-oikeus, samoin kansainvälisen suojelun perusteella luvan saaneella. Opiskelijoilla on rajoitettu työnteko-oikeus (25 h/viikko).

Muista erityisesti nämä asiat kun haet työntekijän oleskelulupaa:

– Työehtojesi on täytettävä mm. työaikojen ja palkkauksen suhteen suomalaisen lainsäädännön ja työehtosopimusten kriteerit.
– Suomi asettaa omat kansalaisensa etusijalle työmarkkinoilla: työvoimapulaista kärsiville aloille on helpompaa saada lupa kuin muihin ammatteihin.
– Kun haet oleskelulupaa työntekoa varten, sinun on tultava Suomessa toimeen ansiotyöstä saamallasi tulolla koko oleskeluluvan voimassaolon ajan.
– Työluvan hakeminen maksaa ja viranomaiset eivät yleensä käytä harkintavaltaansa hakijan hyväksi: varmista, että täytät luvan vaatimat kriteerit ja täytät hakemuksen huolella, ennen kuin jätät sen!

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

Turvapaikanhakijana saat tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelulupaa, kun turvapaikkahakemuksen tekemisestä on kulunut 3 kuukautta, jos olet saapunut Suomeen passilla. Jos olet saapunut turvapaikanhakijana ilman passia Suomeen, saat tehdä töitä kun turvapaikkahakemuksen tekemisestä on kulunut 6 kuukautta.

Turvapaikanhakijana sinulla on tämä työnteko-oikeus suoraan lain nojalla eikä sinun tarvitse hakea sitä erikseen. Voit halutessasi pyytää Maahanmuuttovirastosta todistuksen työnteko-oikeudesta.
Todistuspyynnöstä peritään käsittelymaksuna 20 euroa (vuonna 2015). Joskus työnantajat vaativat turvapaikanhakijalta tämän todistuksen nähtäväksi.

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus kestää siihen asti, kunnes hänen hakemuksensa on ratkaistu lainvoimaisesti. Lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että päätöksestä ei ole valitettu määräajan kuluessa tai kaikki valitustiet on käyty Suomessa loppuun.

Työluvan hakeminen

Sinulla pitää olla työpaikka valmiina ennen kuin voit hakea työntekijän oleskelulupaa. Työnantajan tulee vahvistaa työlupaan liitettävässä lomakkeessa, että hän palkkaa sinut töihin.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään sille ammattialalle, johon työsi kuuluu. Sinun on mahdollista tehdä useampaa saman alan työtä yhdellä luvalla. Jos sinulla on toinen työ toisella ammattialalla, voit hakea yhdellä hakemuksella lupaa molempiin. Työlupa voidaan siis myös myöntää useammalle ammattialalle.

Oleskelulupahakemus on jätettävä henkilökohtaisesti – työnantaja ei voi tehdä sitä puolestasi!

Kun haet oleskelulupaa Suomessa, hakemus jätetään poliisille. Oleskelulupahakemuksesta peritään käsittelymaksu, jonka suuruus on vuonna 2015 500 euroa. Maksua ei palauteta, vaikka saisit kielteisen päätöksen. Maksu peritään kun jätät hakemuksesi. Kun jätät hakemuksen, poliisi ottaa sinulta sormenjäljet oleskelulupakorttia varten.

Työluvan käsittely ja päätös

Työlupahakemus käsitellään kahdessa vaiheessa:

1. Työ- ja elinkeinotoimiston työlupayksikkö tekee hakemukseen osapäätöksen. TE-toimisto saattaa pyytää lisätietoja työnantajalta.
2. Kun osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee lopullisen päätöksen.
Viranomaiset tarkistavat ennen luvan myöntämistä, että työn ehdot ovat suomalaisten sopimusten ja lakien mukaisia.

Työlupapäätöksen saaminen kestää keskimäärin neljä kuukautta. Hakemuksesi käsittely etenee nopeimmin, kun täytät hakemuksen huolellisesti.

Työnantajasi voi pyytää työ- ja elinkeinotoimistosta ennakkotiedon työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä. Jos TE-toimisto ei puolla hakemusta, on jo tässä vaiheessa selvää, että et tule saamaan työlupaa kyseisellä hakemuksella!

Saatavuusharkinta

Työlupien myöntämisessä tarkastellaan kotimaisen työvoiman saatavuutta ennen kuin EU:n ulkopuolisen maan kansalaiselle myönnetään työlupa. Jos jollain alalla on paljon suomalaisia työttöminä, työlupaa ei myönnetä ulkomaalaiselle kovin helpolla.

Jos olet suorittanut Suomessa tutkinnon tai sinulla on työpaikka korkeakoulutusta edellyttäviin tehtäviin, voit saada muun oleskeluluvan ansiotyötä varten eikä sinuun silloin sovelleta saatavuusharkintaa.

Työvoimaviranomaiset määrittelevät, millä aloilla on tarvetta ulkomaalaiselle työvoimalle. Ohjeistukset vaihtelevat alueellisesti ja ne tarkistetaan vuosittain tai puolivuosittain.

Uudenmaan työlupalinjaus 2015 (seuraava tarkistus mahdollisesta kesällä 2015)

Tällä hetkellä (1.1.2015 alkaen) työlupia myönnetään Uudellamaalla seuraaviin tehtäviin EU:n ulkopuolelta saapuville työntekijöille:

– kokit, keittäjät ja kylmäköt (EI kuitenkaan pizzeria- ja kebab-kokit sekä muut pikaruokalatyöntekijät)
– kotitalouksiin palkattavat kotiapulaiset ja lastenhoitajat
– toimisto-, hotelli- ja laitossiivoojat
– terveydenhuollon ammattilaiset.

Ravintola-alalle palkattavien kokkien, keittäjien tai kylmäkköjen tulee olla ammattitaitoisia. Ammattitaidon voi osoittaa koulutuksella tai työkokemuksella. Työajan pitää olla alalla vakiintunut 90 tuntia / 3 viikkoa.

Siivousalalla työnantajan tulee antaa työtä 37,5 tuntia / viikko tai vähemmillä työtunneilla saman ansiot kuin kokoaikaiselle työntekijälle.

Toimeentulovaatimus

Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että toimeentulosi on turvattu eli sinun tulee pystyä elättämään itsesi. Toimeentulosi lasketaan nettotuloista eli tuloista, jotka jäävät sinulle verotuksen ja sosiaaliturvamaksujen jälkeen. Vuonna 2015 minimäärä, joka sinun tulee tienata, on 1 000 euroa (eli bruttopalkan pitää olla noin 1 200 euroa).

Minimitoimeentulon tulee olla työsopimuksen takaama eli sinulla ei voi olla 0-tuntisopimusta (esim. työaika 0-36h/viikossa). Jos teet töitä viikonloppuisin tai iltaisin, näiden peruspalkan päälle tulevien tulojen tulee näkyä työnantajan työlupaa varten täyttämässä lomakkeessa. Työnantajan tulee taata nämä vakaat tulot joka kuukaudelle – muuten lupaa ei myönnetä.

Luvan uusimisen yhteydessä vuoden päästä tarkastetaan, että minimitoimeentulokriteeri on täyttynyt. Minimitulon pitää olla jatkuvaa ja olla tilillä joka kuukausi (ei esim. niin, että yhtenä kuukautena tienaa 3 000 euroa ja sitten ei pariin kuukauteen mitään), muuten lupaa ei välttämättä uusita.

Työntekijän perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa

Jos sinulle myönnetään oleskelulupa Suomeen työn perusteella, perheesi voi hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Myös perheenjäseniä koskee toimeentulokriteeri. Kahden aikuisen ja kahden alaikäisen lapsen perheellä tulee olla nettotuloja yhtensä 2 600 euroa (1 000 + 700 + 500 + 400 euroa).

Ongelmia työsuhteessa?

Suomessa tehtävässä työssä tulee noudattaa Suomen lakeja sekä Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia. Työsuhteen tulee olla myös työehtosopimuksen mukainen, jos alalla on sellainen. Siinä määritellään tarkemmin työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, esimerkiksi minimipalkan suuruus. Sopimukset on tehty työntekijän suojelemiseksi.

Lainvastaista on muun muassa pakottaa työntekijä suostumaan alipalkkaukseen, ylipitkiin työpäiviin ja vaarallisiin työoloihin.

Jos olet ammattiliiton jäsen, voit saada apua omasta ammattiliitostasi. Voit myös tulla kysymään neuvoa Vapaa liikkuvuus -verkoston neuvontavastaanotolta.

On tärkeää pitää kirjaa tekemistään työtunneista sekä kopioida työpaikan työtuntipäiväkirjat itselleen, jotta voi todistaa tehdyt tunnit, mikäli työnantaja jättää osan palkoista maksamatta.
Jos epäilet ihmiskauppaa itsesi tai jonkin muun kohdalla, voit saada apua Ihmiskauppa.fi-sivuston kautta.

Lisätietoa

Hyviä tietolähteitä lupa-asioista ovat:

Maahanmuuttoviraston nettisivut: migri.fi.
Poliisi: poliisi.fi.
Paikalliset TE-toimistot: http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa-tyolupa-asiat.
Vapaa liikkuvuus -verkosto auttaa maanantaisin klo 18–20 neuvontavastaanotolla täyttämään oleskelulupahakemuksia (Päijänteentie 35, Vallila, Helsinki).

NEUVONTA