11.1.2018

Markus Himanen
Hallitus: vainoa pakenevien oikeusturva tarpeetonta

Jokaisella turvapaikanhakijalla on oikeus saada turvapaikka-asiaansaprosessiinsa apua lakimieheltä. Tällä hetkellä turvapaikka-asioihin perehtyneiden asianajajien valtavan pulan vuoksi monen turvapaikanhakijan oikeusturva, eli oikeus saada asiansa käsitellyksi oikeudenmukaisesti, ei Suomessa toteudu. Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys heikentäisi toteutuessaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa voimakkaasti. Maksutonta oikeusapua vähennettäisiin ja valitusmahdollisuuksia kavennettaisiin.

Kaikki keskeiset kansalaisjärjestöt kuten Amnesty International, Pakolaisneuvonta ry ja SPR ry ovat kritisoineet alkuperäistä esitystä. Myös Eduskunnan oikeusasiamies ja Yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat olleet huolissaan oikeusavun vähenemisestä ja valitusaikojen lyhentämisestä.

Ei enää avustajaa turvapaikkapuhuttelussa

Ehdotuksen mukaan turvapaikkatutkinnassa myönnettäisiin oikeusapua vain, jos siihen on erityisen painavia syitä. Turvapaikanhakijat eivät enää saisi maksutonta neuvontaa asianajajilta ennen Maahanmuuttoviraston tekemää turvapaikkapuhuttelua. Puhuttelussa ei olisi myöskään paikalla oikeudellista avustajaa. Puhuttelu, jossa käydään läpi ihmisen perusteet hakea turvapaikkaa, on tärkein osuus koko turvapaikkaprosessissa. Turvapaikkapäätös tehdään puhuttelupöytäkirjan perusteella.
Turvapaikkamenettely on muutenkin hakijan kannalta vaikea, koska hakijat eivät osaa suomea, eivätkä he tunne täkäläisiä viranomaiskäytäntöjä tai tiedä välttämättä oikeuksistaan turvapaikanhakijoina. Monet eivät tiedä, millä perusteilla turvapaikan voi saada.

Jos hallituksen esittämä muutos hyväksytään, se vaikeuttaisi merkittävästi kokeneiden ja pakolaisasioihin erikoistuneiden asianajajien toimintaa.

Valitusaika jopa puolet nykyistä lyhyempi

Lakiehdotuksessa esitetään valitusaikojen lyhentämistä. Nykyään maahanmuuttoviraston turvapaikkahakemukseen antamasta kielteisestä päätöksestä on kolmekymmentä päivää aikaa tehdä kirjallinen valitus hallinto-oikeuteen. Saman verran aikaa on valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sama valitusaika on kaikissa muissakin viranomaispäätöksiä koskevissa hallintovalituksissa. Jos hallituksen esitys toteutuu, hallinto-oikeuteen pitäisi valittaa 21 vuorokauden sisällä ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen 14 päivässä.

Kansainvälisten sopimusten mukaan turvapaikanhakijoilla on oltava pääsy tehokkaaseen oikeussuojakeinoon, eli heille on taattava valitusmahdollisuus kielteisestä päätöksestä ja riittävästi aikaa valituksen tekemiseen.

Jos turvapaikanhakijan oikeus lakimieheen ennen ensimmäistä, maahanmuuttoviraston tekemää turvapaikkapäätöstä viedään, lakimies tapaisi hakijan ensimmäistä kertaa vasta valitusvaiheessa. Lakimiehellä olisi siten vain kolme viikkoa aikaa tutustua hakijan tilanteeseen, ajankohtaiseen maatietoon tämän kotimaasta, tavata hakijan tulkin kanssa sekä kirjoittaa valitus.
Lisäksi esityksessä kavennettaisiin niiden perusteiden määrä, joilla korkeimpaan hallinto-oikeuteen voi tehdä muutoshakemuksen. Myös säilöönotettujen oikeusturvaa heikennettäisiin. Hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpano olisi aikaisemman kolmen jäsenen ohella päätösvaltainen myös kaksijäsenisenä.

Joukossa pari parannusta

Ehdotuksen mukaan turvapaikanhakijan oikeudellisena avustajana voisi jatkossa toimia ainoastaan asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Kyseessä on parannus nykytilanteeseen: huijarilakimiehet ovat hakeutuneet turvapaikanhakijoiden avustajiksi.
Myönteisenä muutoksena voidaan pitää myös sitä, että kansainvälistä suojelua eli turvapaikkaprosessia koskevat asiat käsiteltäisiin tuomioistuimissa kiireellisinä. On tosin hyvä huomata, että monille kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille valitusaika on tärkeä mahdollisuus hankkia oleskelulupa muulla perusteella, kuten esimerkiksi työn kautta. Valitusajan lyheneminen vaikeuttaa tätä tietä.

Esitys turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentämisestä on nyt eduskunnassa valiokuntien käsittelyssä. Sen etenemistä voi seurata eduskunnan internetsivuilla. Myös Vapaa liikkuvuus -verkosto tiedottaa esityksen etenemisestä verkoston Facebook-sivuilla.

Lisätietoa

Amnesty Internationalin lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi

Hallituksen esitys (HE 32/2016) eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta