Markus Himanen & Kati Pietarinen
Onko ulkomaalaisvalvonta etnistä profilointia?

Suomen poliisin tehtäviin kuuluu valvoa sitä, onko maassa oleskelevilla ulkomaalaisilla oleskelulupaa. Tehtävä on määritelty Suomen laissa. Valvontaa tehdään pääasiassa pysäyttämällä ihmisiä ja pyytämällä heiltä henkilöllisyyspapereita.

Etninen profilointi on kielletty

Kansainvälisessä lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen perusteella rotu, etninen alkuperä tai uskonnollinen vakaumus eivät saa olla ainoita tai pääasiallisia syitä henkilön pysäyttämiseen. Viime vuonna myös Suomessa lakiin lisättiin etnisen profiloinnin kielto, jonka mukaan valvontatoimenpide ei saa perustua “pelkästään tai ratkaisevassa määrin henkilön todelliseen tai oletettuun etniseen alkuperään”.

Käytännössä ihmiseltä ei siis saa pyytää henkilöpapereita esimerkiksi vain mustan ihonvärin takia, vaan pysäyttämiseen on oltava muu syy kuten poliisin saama vihje-tai analyysitieto.

Ulkomaalaisvalvontaa tehostetaan

Poliisi ilmoitti jo syksyllä, että turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vuoksi ulkomaalaisvalvontaa tehostetaan ja valvontaa tehdään aikaisempaa enemmän sisämaassa. Valvontaa on perusteltu turvapaikanhakijoiden suurella määrällä ja tästä oletetusti seuraavalla paperittomuuden lisääntymisellä.

Poliisi, rajavartiolaitos ja tulli järjestivät huhtikuun alussa ulkomaalaisvalvonnan tehoviikonlopun. Esimerkiksi Helsingissä tarkastettiin henkilöpapereita satamissa ja asemilla. Tehovalvonnan jälkeen yhdenvertaisuusvaltuutetulle tuli etnistä profilontia koskevia yhteydenottoja.

Kerro pysäytyskokemuksistasi Pysäytetyt-hankkeelle

Viime syksynä käynnistynyt, Koneen säätiön rahoittama kolmivuotinen, tutkijoiden ja toimittajien Pysäytetyt-hanke selvittää poliisin tekemää etnistä profilointia ensimmäistä kertaa Suomessa. Hanke tutkii sitä, miksi, miten, missä ja kuinka profilointia tehdään.
Sen päämääränä on tuoda ilmiö julkiseen keskusteluun sekä tuottaa siitä perusteltua ja tutkittua tietoa. Hanke etsii haastateltavia, jotka epäilevät joutuneensa etnisen profiloinnin kohteeksi. Haastatteluja käytetään nimettömästi tutkimuksessa. Hankkeen työntekijät voivat myös opastaa etnistä profilointia koskevan kantelun tekemisestä.

Kirjoittajat työskentelevät Pysäytetyt-hankkeessa. Jos poliisi on pysäyttänyt sinut Suomessa julkisella paikalla ja epäilet, että se johtuu ulkonäöstäsi, ihonväristäsi tai puhumastasi kielestä, voit olla yhteydessä Markus Himaseen, [email protected]