21.8.2015

Oikeutta ilman rajoja – liikkumisen vapaus ja perusoikeudet kuuluvat kaikille!

21.8.2015

Vapaa liikkuvuus -verkosto osallistuu Helsingin suurprotestiin 22.8.2015. Mielenosoitus kokoontuu klo 14 Rautatientorilla.

Euroopan unionin vastaus talouskriisiin on ollut pakottaa valtiot kilpailemaan keskenään siitä, kuka heikentää asukkaidensa sosiaalisia oikeuksia eniten. Leikkausten seuraukset kohdistuvat ennen kaikkea niihin ryhmiin, joilla on vähän omaisuutta ja heikko asema työmarkkinoilla kuten vähemmistöihin, siirtolaisiin ja nuoriin. Meille sanotaan, että perustavien taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen ei ole varaa – ja syypäiksi osoitetaan vuoroin toisten EU-maiden kansalaisia, henkensä uhalla Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia tai kriisin myötä työttömäksi jääneitä. Ei olekaan yllättävää, että äärinationalistiset ja uusfasistiset liikkeet ovat kasvattaneet suosiotaan niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Tämä tie on hylättävä. Ihmis- ja perusoikeudet sekä oikeus toimeentuloon kuuluvat kaikille Suomessa (ja Euroopassa) asuville ja tänne tuleville, niin Suomen ja EU-maiden kuin muidenkin maiden kansalaisille sekä heille, joilla ei ole minkään maan passia. Oikeuksien toteutuminen vaatii tekoja.

On tärkeää muistaa tämä erityisesti nykytilanteessa, kun Euroopassa eletään ennennäkemätöntä siirtolaispolitiikan kriisiä. Turvallisten liikkumisväylien puute ja EU:n ulkorajojen militarisointi on aiheuttanut jo vuosia kestäneen humanitaarisen katastrofin Välimerelle. Tästä myös Suomi osana EU:ta on vastuussa. Kriisit Euroopan lähialueilla ovat kasvattaneet Euroopasta turvaa hakevien ihmisten määrää. Tähän nähden Suomen tänä vuonna asettama kiintiöpakolaisten lukumäärä, 1050, on häpeällisen alhainen.

Hallitus irtisanoutuu korulausein rasismista, mutta samanaikaisesti ylläpitää rasistisia siirtolaispolitiikan rakenteita, jotka luovat hierarkioita ihmisten välille näiden syntymäpaikan tai oleskelulupa-statuksen perusteella. Kurjistavan siirtolaispolitiikan sijasta on turvattava ihmisten mahdollisuudet ja oikeudet liikkua, paeta sietämättömiä olosuhteita ja tavoitella parempaa elämää.

Vaadimme:

1)  Paperittomat on laillistettava ja työoikeudet turvattava kaikille. Paperittomat ja siirtolaiset, joilla on prekaari oleskelulupa-asema, on suljettu työttömyysturvan ja muiden sosiaalisten oikeuksien ulkopuolelle, vaikka he antavat työllään merkittävän panoksen Euroopan taloudelle.

2) Turvalliset väylät Välimeren yli on taattava mahdollistamalla ihmisten vapaa liikkuminen. Pelkästään tänä vuonna Välimerellä on kuollut yli 2000 Eurooppaan pyrkijää.

3) Dublin-järjestelmästä on luovuttava ja turvapaikanhakijan on saatava itse valita se EU-maa, josta hän haluaa hakea turvapaikkaa. Etelä-Euroopan kriisimaat eivät kykene turvaamaan pakenevien ihmisten oikeuksia, Ranskan Calais’ssa on käynnissä humanitaarinen kriisi ja siirtolaisia kuolee yrittäessään ylittää Englannin kanaalia.

Mielenosoitus järjestäytyy klo 14 Rautatientorilla. Klo 15 lähdetään liikkeelle kohti Hakaniemen toria, missä klo 17 alkaen Joukkovoima-juhla. Lisätietoja: Joukkovoima.com.

Mielenosoituksen yleiset vaatimukset:

1. Leikkauspolitiikkaa vastaan Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa

2. Riittävä toimeentulo kaikille

3. Ihmis- ja perusoikeudet kaikille

joukkovoima.com.