10.6.2014

Vapaa liikkuvuus -verkoston 9 Gatherings -hanke

1.5.2014

Mikä 9 Gatherings?

9 Gatherings -hanke kehittää uusia tapoja toimia siirtolaisten oikeuksien parantamiseksi. Haluamme lisätä yhteistyötä oikeudettomassa asemassa elävien siirtolaisten, kulttuurialan sekä siirtolaisten oikeuksia ajavien järjestöjen ja aktivistien kesken.

Miksi 9 Gatherings?

Suomessa oleskelee yhä enemmän ihmisiä oikeudettomassa, epävarmassa asemassa. Monet paperittomat, turvapaikanhakijat ja romanisiirtolaiset – lähdettyään etsimään parempaa elämää ja turvaa – joutuvat pysyväksi muuttuneeseen välitilaan ilman pääsyä kansalaisuuden piiriin. Virallisen jäsenyyden puute erottaa perustavista oikeuksista ja osallistumismahdollisuuksista.

Mitä haluamme saavuttaa?

Epävarmassa ja prekaareissa asemissa olevat siirtolaiset elävät ja työskentelevät samassa tilassa, samassa kaupungissa kuin muut asukkaat. Taiteen kautta on mahdollista ylittää eroja, tuoda vaikeaan tilanteeseen löytyneiden ryhmien näkemyksiä esille ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

Eristämisen muotojen ja rajojen rikkomiseksi haluamme luoda kulttuuria, jossa ulkomaalaiset ja kansalaiset organisoituvat yhdessä. Mistä saisimme tilaa, jossa erilaiset voivat kohdata? Mistä löytäisimme kanavia, joiden kautta eri siirtolaisryhmien omat näkemykset ja kokemukset pääsisivät esille? Miten voimme yhdessä muuttaa asioita ja vaikuttaa ihmisten tilanteisiin ja asemaan?

Miten toimimme?

Hankkeessa järjestetään syksyllä 2014 kaupunkilaisille, eri siirtolaisryhmille, siirtolaisten kanssa työskenteleville järjestö- ja taidealojen toimijoille suunnattuja tilaisuuksia. Niiden ohjelma sisältää turvapaikanhakijoiden, kaupunkilaisten ja muiden osallistujien tutustumista, keskusteluja, työpajoja ja yhteisen toieminnan suunnittelua. Hankkeessa tai sen kanssa yhteistyössä toteutettavat taideprojktit voivat olla esimerkiksi kuvataide-, teatteri- ja kirjoitustyöpajoja mutta myös pidempikestoisia prosesseja. Olennaista meille on, että rakennamme projektia kaikkien osallistujien ehdoilla. Teemme maaliskuussa 2015 ilmestyvän julkaisun, jossa eri tilanteessa elävät siirtolaiset pääsevät ääneen.  Haluamme myös suunnitella tulevia yhteistyöprojekteja kiinnostuneiden kanssa.

Kuka on 9-Gatherings?

Hankkeen alullepanijat ovat siirtolaisten oikeuksia puolustava Vapaa liikkuvuus -verkosto ja Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry. Päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen kesto on 16.12.2013–31.3.2015..