07.10.2012

Papit osoittavat tukensa nälkälakkolaisille

7.10.2012

Noin sata pappia järjesti 2.10.2012 mielenilmauksen eduskuntatalolla afgaanilaisten nälkälakkoilijen puolesta ja kriisimaihin käännyttämistä vastaan. Papit vaativat, että Maahanmuuttovirasto ottaisi miesten turvapaikkahakemukset uudelleen käsittelyyn. Kannanoton on allekirjoittanut 384 pappia.

KANNANOTTO: PAPIT OSOITTAVAT TUKENSA NÄLKÄLAKKOLAISILLE 2.10.2012

Kolme afgaanimiestä aloitti nälkälakon eduskuntatalon edessä 10.9.2012. Miehet ovat etsineet turvaa Euroopasta jo useiden vuosien ajan, sillä kotimaassaan kutakin heistä uhkaa henkilökohtainen poliittinen vaino [1]. Suomen viranomaiset eivät ole vastanneet heidän vaatimuksiinsa saada kansainvälistä suojelua, vaan edellyttävät, että miehet turvautuvat Afganistanin viranomaisiin suojan saamiseksi. Viimeisenä keinonaan miehet ovat turvautuneet nälkälakkoon.

Jatkuvat konfliktit ovat tuhonneet satojen tuhansien ihmisten elämän Afganistanissa. Maan olemattomassa turvallisuustilanteessa tavallisten ihmisten on mahdotonta löytää suojaa sen enempää Talebanin kuin valtiollisten toimijoiden harjoittamalta vainolta.  Poliittisen ja yksityisen vainon kietoutuessa toisiinsa, on seuraamuksena vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, joista myös Amnesty International on esittänyt syvän huolensa [2].

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut pitävänsä miesten kertomuksia uskottavina ja turvallisuusriskejä todellisina, mutta on silti evännyt heiltä suojelun. Tätä emme voi hyväksyä. </p><p>YK:n pakolaissopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus kieltävät palautuksen maahan, jossa ihminen on hengenvaarassa. Suomen perustuslain mukaan ”ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu”.

Maahanmuuttoviraston kielteisellä turvapaikkapäätöksellä Suomi välttää vastuutaan näiden miesten suojelusta ja jättää huomioimatta YK:n pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen.

Edellytämme omilta viranomaisilta sekä poliittisilta päättäjiltä vahvempaa moraalista selkärankaa. Meidän on kannettava yhteistä kuormaa rohkeammin, nähtävä jokaisen ihmisen kiistaton arvo kirkkaammin ja lopetettava vastuun vältteleminen.

Hallintolain mukaisesti maahanmuuttovirasto voi itse ripeästi korjata laiminlyöntinsä ottamalla miesten tapaukset omatoimisesti uudelleen käsittelyyn hallintojärjestelmän sisäisessä oikaisumenettelyssä.

Suomen on kunnioitettava Suomen perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuvaa turvapaikanhakijan oikeutta kidutuksesta, epäinhimillisen kohtelusta ja vainonuhasta vapaaseen elämään. Siksi katsomme, että Suomen ei tulisi lainkaan palauttaa turvapaikanhakijoita kriisimaihin, kuten Afganistaniin tai Irakiin.

Tällä kannanotolla me allekirjoittaneet haluamme liittyä kirkon pitkään perinteeseen kulkea hädänalaisten ihmisten rinnalla [3].

Helsingissä 2.10.2012

[1] Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14.artikla: ”1. Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.”
[2]. http://www.amnesty.org/en/region/afghanistan/report-2012
[3]. Ks. Kirkko turvapaikkana –opas

 .