27.10.2011

Noudattaako Helsinki tilojensa vuokrauksessa rasismin vastaista linjaansa?

27.10.2011

Vapaa liikkuvuus -verkosto kirjoitti avoimen kirjeen Helsingin kaupunginvaltuutetuille sekä virastojen ja liikelaitosten johtokunnille koskien seminaaritilojen vuokraamista Kansallinen Vastarintta -järjestön uusnatsiseminaarille.

Kansallissosialistinen Kansallinen Vastarinta -järjestö piti 22.10. Helsingissä kansainvälisen uusnatsiseminaarin, johon se oli kutsunut rikollisjärjestöjä muistuttavia äärioikeistolaisia organisaatioita Ruotsista, Italiasta sekä Saksasta. Tilaisuudesta otettujen valokuvien perusteella voidaan päätellä, että Helsingin kaupunki vuokrasi uusnatseille seminaaritilat Helsingin Energian omistamasta Helsingin sähkötalosta. Tilan vuokraamisesta vastaa Helsingin kokousjärjestäjien sivustolla ilmoitetun sähköpostisoitteen perusteella Palmia. Sekä Helsingin Energia että Palmia ovat Helsingin kaupungin omistamia liikelaitoksia.

Helsingin Energian toimintaa kehittää ja valvoo Helsingin Energian johtokunta, jonka kaupunginvaltuusto nimittää. Vapaa liikkuvuus -verkosto vaatii kaupunkia selvittämään, millä tavalla tilan vuokraaminen uusnatseille on linjassa kaupungin itse määrittämän politiikan kanssa. Kaikessa kaupungin toiminnassa pätee ”Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen Helsingin kaupungin toiminnassa” -ohje. Sen mukaan: ”Jokaisen viraston ja laitoksen on toiminnan suunnittelussa otettava huomioon seuraavat päämäärät: 1. Kaupungilla on vakiintuneet hallinto- ja toimintatavat, joilla estetään rasismi ja etninen syrjintä.”

Edelleen ohjeen mukaan: ”Rasismi kaikissa muodoissaan on kaupungin toiminnassa kielletty. Rasismi on ideologia, jonka mukaan ihmiset muodostavat rodun ja/tai kulttuurin perusteella jaoteltavia erilaisia ryhmiä. Ryhmien hierarkkinen arvottaminen johtaa joidenkin ryhmien ja niihin kuuluvien yksittäisten ihmisten kielteiseen kohteluun.”

”Vapaa liikkuvuus -verkosto vaatii selvitystä siitä, millä tavalla Helsingin Energia on varmistanut, ettei heidän tiloissaan ole syyllistytty kiihotukseen kansanryhmää vastaan”, Dan Koivulaakso verkostosta kommentoi. Verkosto haluaa myös tietää, minkälaisia hallinto- ja toimintatapoja yhtiöllä on rasismin ehkäisemiseksi.

Sähkötalon tiloissa järjestetty seminaari oli osa Kansallisen Vastarintaliikkeen Taistele vastaan -tapahtumaa. Järjestö on osa ruotsalaisjohtoista ”pohjoismaista vastarintaliikettä”, jonka ideologia on perinteistä kansallissosialismia. Järjestö toteaa verkkosivuillaan, että ”Jokainen muukalainen, jota ei voida ’sulauttaa’ tulee lähettää kotiin. Pohjoisen kansan etnistä ja kulttuuri koskemattomuutta tulee suojella. Tämä on ehdoton edellytys vakaan ja tasapainoisen yhteiskunnan luomisessa.”

Useita liikkeen ruotsalaisia jäseniä on tuomittu murhista ja murhayrityksistä, törkeistä ampuma-aserikoksista ja räjähteiden hallussapidosta. Liikkeen johtaja, joka johtaa käytännössä toimintaa myös Suomessa, on osallistunut mm. kuolemaan johtaneeseen pahoinpitelyyn, ampuma-aserikoksiin sekä pankkiryöstöön. Riippumattoman tutkimussäätiö Expo:n vuoden 2009 lopussa tehty tutkimus löysi 95:ltä SMR:n jäseneltä tuomioita yhteensi 43:sta eri väkivaltarikoksesta. Kaksi jäsentä istuu tälläkin hetkellä pitkiä vankeusrangaistuksia murhayrityksistä..