13.6.2011

Tiedote: Järjestöjen kannanotto romanileirien häätöjä vastaan

13.6.2011

Amnesty Internationalin Suomen osasto, Suomen Romanifoorumi, Suomen Romanitaiteilijoiden Verkosto, Vapaa liikkuvuus -verkosto, Vasemmistonuoret sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto haluavat ilmaista tällä kannanotolla huolensa kaupungin politiikasta Itä-Euroopan romanien suhteen.

Kannanotto romanileirien häätöjä vastaan

Allekirjoittaneet järjestöt eivät hyväksy Helsingin kaupungin tällä viikolla aloittamaa  kampanjaa Itä-Euroopan romanien leiripaikkojen häätämiseksi ilman, että tilalle tarjotaan toista realistista majoitusvaihtoehtoa. Häädettäville on myös annettava riittävä varoitusaika ja leirin  asukkaita on kohdeltava heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. Kaupunki on pyytänyt poliisilta virka-apua useiden romanien leiripaikkojen  tyhjentämiseksi Kalasataman alueella.

Häätöjen seurauksena syrjityn vähemmistön elämää vaikeutetaan entisestään. Häädöillä on haitallisia seurauksia romanien terveydelle ja turvallisuudelle. Leireissä oleskelee myös vanhuksia ja vakavasti sairaita ihmisiä, joiden kannalta jatkuva epävarmuus on erityisen kohtalokasta. Toiminta on myös hyödytöntä, koska se johtaa ainoastaan romanien siirtymiseen seuraavaan paikkaan kaupungin alueella.

Poliisin mukaan häädöt ovat tapahtuneet Helsingin kaupungin nimenomaisesta pyynnöstä. Häätöjä perustellaan leireistä aiheutuvilla haitoilla ja sillä, että romanit ovat täällä turisteina. Jatkuvat häädöt kuitenkin vain lisäävät haittoja ja kaupungin kustannuksia.

Romanisiirtolaisia ei voida pitää pelkkinä turisteina, vaan he tulevat Suomeen, koska heidän asemansa Romaniassa ja useissa Itä-Euroopan valtioissa on syrjinnän ja rasismin vuoksi sietämättömän heikko.

Romanisiirtolaisten leirien hajottaminen ei karkota romaneita pois Suomesta, koska he ovat täällä ansaitsemassa perheilleen elantoa, jota lähtömaissa ei ole tarjolla. EU:n vapaan liikkumisen ja syrjimättömyyden jäsenmaiden kansalaisille takaavat direktiivit ovat vaarassa tulla rikotuiksi toimenpiteissä, jossa ihmisten perusoikeuksia ja ihmisarvoa ei kunnioiteta. Köyhyys ei ole rikos eikä köyhiä voi kohdella kuin roskia, jotka täytyy siivota pois.

Kaupungin olisi etsittävä kehittäviä ja realistisia ratkaisuja romanivähemmistön aseman parantamiseksi. Allekirjoittaneiden järjestöjen mielestä on ongelmallista, että kaupunginvaltuusto eikä kaupunginhallitus ole tehnyt selkeää linjausta siitä, pitäisikö romanien tilannetta lähestyä ihmisoikeusnäkökulmasta nykyisen turvallisuusnäkökulman sijaan. Kaupungin olisi myös käytettävä hyväkseen kolmannen sektorin toimijoiden asiantuntemusta romanien kanssa työskentelystä kuten Euroopan neuvosto suosittelee.

Amnesty International, Suomen osasto
Fintiko Romano Forum ry (FRF) – Suomen Romanifoorumi ry
Suomen Romanitaiteilijoiden Verkosto (SRV)
Vapaa liikkuvuus -verkosto
Vasemmistonuoret
ViNO – Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

 .