03.6.2011

Kannanotto: Helsingin kaupungin romanivastaisten toimien on loputtava

3.6.2011

Vapaa liikkuvuus -verkoston vetoaa kaupunkiin, jotta se lopettaisi romanivastaiset toimet Helsingissä. Kaupungin on jätettävä romanisiirtolaiset rauhaan ja tuettava kolmannen sektorin toimijoita romaneiden majoituksen järjestämisessä. Romaneille olisi järjestettävä Helsingistä leiripaikka, jossa on inhimilliselle elämälle välttämättömät perusfasiliteetit, kuten wc, puhdas vesi ja keittomahdollisuudet.

Siitä asti, kun Itä-Euroopan romaneita alkoi laajemmassa mitassa kesällä 2008 saapua Suomeen, Helsingin kaupunki on ylipormestari Jussi Pajusen johdolla pyrkinyt vaikeuttamaan heidän oleskeluaan kaupungissa. Romanisiirtolaisten leirejä on systemaattisesti häädetty eikä kaupunki ole järjestänyt heille korvaavia majoitusmahdollisuuksia. Viranomaiset ovat myös jatkuvasti mustamaalanneet romaneja ja esittäneet perättömiä ja leimaavia väitteitä esimerkiksi romanien yhteydestä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
Nyt puheet siitä, että romanisiirtolaisia olisi autettava heidän kotimaassaan toimivat ainoastaan syynä heidän karkottamiselleen ja verukkeena, että mitään ei todellisuudessa tarvitse tehdä. Pyrkiessään häätämään Sataman romanileiriä kaupunki on toistuvasti vedonnut romanien omaan turvallisuuteen. Tämä on pöyristyttävää jo pelkästään siksi, että heidän asuinolonsa täällä eivät ole ainakaan sen huonompia kuin asuinolot kotimaassa. Euroopan unionin perusoikeusviraston selvityksen mukaan Romaniassa 72 %:ssa romanien asunnoista ei ole viemäröintiä, 73 % on ilman juoksevaa vettä, 12 % ilman sähköä ja 14 % käyttää kotinsa lämmittämiseen jätettä tai ei lainkaan lämmitä kotejaan.

Kaupungin viranomaisten olisi myös kannettava vastuunsa romanivastaisten puheidensa vaikutuksista. Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari Thomas Hammarberg on useaan otteeseen kehottanut EU-maiden viranomaisia lopettamaan romanien perättömän leimaamisen, koska sen on havaittu välittömästi lisäävän romaneihin kohdistuvia viharikoksia.

Hammarbergin mukaan romanien palauttaminen kotimaahansa vastoin heidän tahtoaan on myös ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa. Hän huomauttaa, että ”valtiot, jotka nykyisin käyttävät huomattavia summia palauttaakseen romanit lähtömaihinsa, voisivat käyttää rahansa paremmin sijoittamalla ne toimenpiteisiin, jotka helpottavat romaneiden osallistumista kohdemaan yhteiskuntaan”.

Romanivähemmistön asemaa Euroopassa voidaan kehittää vain yhdessä sen jäsenten kanssa. Romanisiirtolaisten perusoikeuksien kuten inhimillisten majoitusolojen turvaaminen sekä heidän työ- ja koulutusmahdollisuuksien parantaminen täällä Suomessa on yksi keino kaikkien romanien rasismista ja syrjinnästä johtuvan sietämättömän aseman parantamiseksi.

Helsingin kaupungin johdon on valittava rasistisen ja romanivähemmistön asemaa parantavan politiikan välillä. Vaadimme, että kaupunki noudattaa ihmisoikeuskomissaarin ohjetta ja ryhtyy romanisiirtolaisten ahdistelun sijaan parantamaan Helsingissä oleskelevien romanisiirtolaisten oloja..