06.11.2006

IOM – globaalin siirtolaisjahdin ekspertti

6.11.2006

Vuonna 1951 perustettu IOM (International Organization for Migration) on eräs keskeisimmistä siirtolaisuuteen keskittyvistä organisaatioista, joiden rooli on kontrolloida siirtolaisuutta. IOM:ssä yhdistyvät monet nykypäivän siirtolaisuuden hallinnoinnin piirteet: brutaali ulossulkemisen politiikka, säilöönotto sekä epätoivottujen siirtolaisten/pakolaisten palauttaminen ja hyväksyttyjen, hyödyllisten (määräaikaisten) työntekijöiden rekrytointi. IOM ei ole koskaan perustunut humanitaarisille periaatteille, vaan sen lähtökohtana on talouden hyvinvointi.

Vuonna 1951 perustettu IOM (International Organization for Migration) on eräs keskeisimmistä siirtolaisuuteen keskittyvistä organisaatioista, joiden rooli on kontrolloida siirtolaisuutta. IOM:ssä yhdistyvät monet nykypäivän siirtolaisuuden hallinnoinnin piirteet: brutaali ulossulkemisen politiikka, säilöönotto sekä epätoivottujen siirtolaisten/pakolaisten palauttaminen ja hyväksyttyjen, hyödyllisten (määräaikaisten) työntekijöiden rekrytointi. IOM ei ole koskaan perustunut humanitaarisille periaatteille, vaan sen lähtökohtana on talouden hyvinvointi. Se muun muassa järjestää ”vapaaehtoisia” paluuohjelmia pakolaisille, jotta heidät saataisiin takaisin lähtömaahansa, ja se edistääkin kritiikittömästi aidon ”kotimaan” käsitettä, vaikka useilla pakolaisilla ei ole koskaan ollut varsinaista kotimaata. Suomestakin löytyy tapauksia, joissa ”vapaaehtoinen” paluuohjelma on tarkoittanut valintaa IOM:n maksaman lentolipun tai poliisiputkan välillä.

IOM:n luonne liikkumisen kontrolloijana

IOM:n yli 100 kenttätoimistoa ja muuta edustustoa toimivat ”hälytysjärjestelmänä”, joka tarkkailee siirtolaisia ja heidän verkostojaan sekä kansalaisjärjestöjä. Siellä, missä siirtolaisuutta ja pakolaisuutta esiintyy, IOM on paikalla rahoittamassa säilöönottoleirejä ja säilöönottokeskuksia, rakentamassa valvontajärjestelmiä, kouluttamassa rajavartiostoa ja poliisivoimia, myymässä kontrolliteknologian tuoreimpia saavutuksia sekä järjestämässä karkotuslentoja niitä tarvitseville tahoille. IOM:n pilottiprojekteilla on huono maine ja yhä useammat kansalaisjärjestöt ovat alkaneet ymmärtää IOM:n todellisen luonteen. Esimerkiksi Itä-Euroopassa IOM on ollut perustamassa säilöönottoleirejä, joissa ruokaillaan pelkällä vedellä ja leivällä. IOM:n konttori Helsingissä on vastuussa Pohjoismaiden ja Baltian alueista. Sillä on keskeinen rooli Viron, Latvian ja Liettuan kehittämisessä tehokkaiksi siirtolaisuuden hallinnoijiksi. IOM-Helsinki on ”paluuohjelmiensa” kautta lähettänyt Suomeen tulleita afgaanipakolaisia takaisin Afganistaniin ja samaan aikaan on avustanut työministeriötä tuomaan työvoimaa Aasiasta Suomeen.

Flirttailu kansalaisjärjestöjen kanssa

IOM eroaa muista vastaavista organisaatioista omalla toimintatavallaan: lukuisat siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen keskittyneet erityisyksiköt ja –organisaatiot ovat hyvin näkymättömiä, mutta IOM on pyrkinyt voittamaan kansalaisjärjestöjen luottamuksen tekemällä niiden kanssa yhteistyötä. Suomessakin useat kansalaisjärjestöt edelleen tekevät yhteistyötä IOM:n kanssa tietämättä sen todellisesta luonteesta. IOM on esimerkiksi ottanut osaa naiskaupan vastaiseen toimintaan tarkoituksenaan kuitenkin ainoastaan oikeuttaa taistelu kaikenlaista omaehtoista siirtolaisuutta vastaan – naisten hyvinvoinnista ei voi olla kyse, koska sama järjestö riuduttaa naisia säilöönottoleireillä ja karkottaa heitä siinä missä muitakin ”vääriä” ihmisiä. IOM myös tuottaa kyseenalaista ”infomateriaalia” pelotellakseen pakolaisia. Makedoniassa IOM on pyörittänyt ”infokampanjaa” saadakseen maastamuuttoa suunnittelevat naiset luopumaan suunnitelmistaan kertomalla heille, että he joutuvat varmasti prostituoiduiksi.

IOM toimii karkotuskonsulttina

Samalla, kun IOM rekrytoi halpaa työvoimaa Ecuadorista Espanjan hallituksen intresseihin, Romanien Kansainvälinen Kongressi (The Roma International Congress) syyttää sitä romaneiden “siirtämisestä” pois Länsi-Euroopasta. Amnesty International (samoin kuin muutamat BBC:n toimittajat ja ihmisoikeusjärjestö Refugee Collective Action) on kritisoinut IOM:n roolia Australian pakolaispolitiikassa: IOM on pystyttänyt ja pitää edelleen yllä kenties maailman kauheinta pakolaisleiriä Naurusaarilla Tyynellä valtamerellä, jonne viedään ne pakolaiset, joita Australia ei halua maaperälleen. Muutamia keskeisiä IOM:n palautusohjelmamaita ovat muun muassa Timor, Irak, Kosovo, Angola, Afganistan, Somalia, Sierra Leone, Liberia ja Sudan. Nämä maat ovat sellaisia, joihin yksittäiset hallitukset pitävät hankalana kuljettaa ihmisiä ja siksi IOM kutsuu kansallisia hallituksia asiakkaiksi ja karkotusbisnestään ”vapaaehtoisesti palaaville tarkoitetuksi palveluksi”. IOM ylpeilee olleensa osallisena noin 11 miljoonan ihmisen liikuttamiseen – tämä tekee IOM:stä maailman suurimman ihmissalakuljettajan!.