signal-2-fi
15.1.2018
Niinikangas
Gibraltar

Sanovat, että tämä on maailman suurin joukkohauta mutta sitä on vaikea uskoa kun seisoo onton kallion päällä eläkeläisten kaupungissa ja katsoo yli merenselän: Vihreät mainingit pyyhkivät yli hautausmaan jonka kiillotetuissa kivissä ei ole nimiä eikä vuosilukuja. Rannoilla maatuvat vaatemytyt ja lahoavat veneet joiden partaiden yli pakolaiset käsketty veteen sumuisina aamuina. Tuulen mukana kantautuu hiljaisia huutoja, […]

Read More…

15.1.2018
Queers without borders -kollektiivi
LGBT-café

LGBT-café on kerran kuukaudessa Helsingissä järjestettävä epäkaupallinen kahvila seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille. Kahvila on suunnattu ensisijaisesti pääkaupunkiseudun turvapaikanhakijolle, pakolaisille ja siirtolaisille. Kahvilassa Suomeen vastikään saapuneet ja paikalliset voivat kohdata ja tutustua turvallisessa ympäristössä. Tarkoituksena on luoda tila, jossa kaikki voivat tuntea itsensä tervetulleeksi erilaisista taustoista riippumatta ja kielimuurista välittämättä. Kahvilaa alkoi järjestää tammikuussa 2016 […]

Read More…

15.1.2018
Markus Himanen & Minna Seikkula
Paperittoman rikosuhrin paradoksaalinen asema

Paperittomien siirtolaisten oikeuksien hyväksi toimii Suomessa nykyisin useampia tahoja, ja esimerkiksi paperittomien oikeudesta terveydenhuoltoon on käyty ajoittain vilkasta poliittista keskustelua. Toistaiseksi vähemmän huomiota on saanut se, miten paperittomuus altistaa hyväksikäytölle. Marraskuussa 2015 tuli voimaan EU:n rikosuhridirektiivi, jonka tarkoitus on vahvistaa rikosuhrien oikeuksia. Direktiivi takaa rikoksen uhreille oikeuden rikosprosessista annettavaan tietoon, tulkkaukseen, suojeluun ja tukeen. Sen […]

Read More…

11.1.2018
Markus Himanen & Kati Pietarinen
Onko ulkomaalaisvalvonta etnistä profilointia?

Suomen poliisin tehtäviin kuuluu valvoa sitä, onko maassa oleskelevilla ulkomaalaisilla oleskelulupaa. Tehtävä on määritelty Suomen laissa. Valvontaa tehdään pääasiassa pysäyttämällä ihmisiä ja pyytämällä heiltä henkilöllisyyspapereita. Etninen profilointi on kielletty Kansainvälisessä lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen perusteella rotu, etninen alkuperä tai uskonnollinen vakaumus eivät saa olla ainoita tai pääasiallisia syitä henkilön pysäyttämiseen. Viime vuonna myös Suomessa lakiin lisättiin […]

Read More…

11.1.2018
Markus Himanen
Kenellä on oikeus asumiseen?

Vuosien ajan Helsingissä on esitetty joka talvi sama näytelmä: kaupungin asunnottomien palvelut jättävät osan apua tarvitsevista kadulle, koska nämä ovat ulkomaalaisia; kansalaisjärjestöt valittavat asiasta ja kaupunki vastaa väittämällä, ettei kukaan Helsingissä jää pakkaseen. Voi olla, että kaupungin väistelytaktiikka on tullut tiensä päähän. Useiden kansalaisjärjestöjen eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemän kantelun mukaan alkuvuoden kovien pakkasten aikana neljätoista ihmistä […]

Read More…

11.1.2018
Markus Himanen
Hallitus: vainoa pakenevien oikeusturva tarpeetonta

Jokaisella turvapaikanhakijalla on oikeus saada turvapaikka-asiaansaprosessiinsa apua lakimieheltä. Tällä hetkellä turvapaikka-asioihin perehtyneiden asianajajien valtavan pulan vuoksi monen turvapaikanhakijan oikeusturva, eli oikeus saada asiansa käsitellyksi oikeudenmukaisesti, ei Suomessa toteudu. Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys heikentäisi toteutuessaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa voimakkaasti. Maksutonta oikeusapua vähennettäisiin ja valitusmahdollisuuksia kavennettaisiin. Kaikki keskeiset kansalaisjärjestöt kuten Amnesty International, Pakolaisneuvonta ry ja SPR […]

Read More…

11.1.2018
Tanya Tynjälä
Ihmiset eli litania välinpitämättömyyttä vastaan

On kovaa kestää ihmisten katse jotka ajattelevat että pitäisi jättää se Ihmiset jotka kysyvät kuka on syyllinen Ihmiset jotka ajattelevat lukeneensa paljon Sabatoa lukeneensa paljon Sartrea Ihmiset jotka huolehtivat omista asioistaan Ihmiset joiden mottona on “jokainen omillaan” Ihmiset jotka ajattelevat ”ei se mitään” Ihmiset jotka lohduttautuvat sanomalla ”maailmassa on pahempia asioita” Ihmiset jotka sanovat että […]

Read More…

11.1.2018
Toimitus
Kuinka päästä mukaan Vapaa liikkuvuus -verkoston toimintaan?

Vapaa liikkuvuus -verkosto on siirtolaisten oikeuksien puolesta toimivien aktivistien verkosto. 2000-luvun alusta toiminut verkosto on kampanjoinut karkotuksia vastaan ja turvapaikanhakijoiden oleskeluoikeuden puolesta sekä puolustanut romanisiirtolaisten oikeuksia. Keväällä 2016 verkosto toimii Helsingissä ja Tampereella. Toimintaamme voi tulla mukaan kuka tahansa, joka on kiinnostunut siirtolaisten oikeuksien ajamisesta. Toimimme hyvin monin eri tavoin, joten kaikenlaiselle osallistumiselle on tarvetta […]

Read More…

11.1.2018
Markus Himanen
Mitä tapahtuu kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille?

Ennen heinäkuuta 2015 sellaisille turvapaikanhakijoille, joille ei myönnetty oleskelulupaa, mutta joita Suomi ei ole kyennyt käännyttämään, annettiin vuodeksi kerrallaan tilapäinen oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi. Näiden niin sanottujen B-lupien avulla moni saattoi opiskella tai tehdä töitä Suomessa. Jos käännytys oli vuoden jälkeen vielä mahdoton, henkilö sai taas vuodeksi tilapäisen luvan. Kahden vuoden jälkeen ihmiset saattoivat […]

Read More…

11.1.2018
Vapaa liikkuvuus -verkosto
Oleskeluluvan saaminen opintojen perusteella Suomessa

Tässä artikkelissa kerromme lyhyesti opiskelijan oleskeluluvasta. Myös turvapaikanhakija voi hakea opiskelijan oleskelulupaa. Muista, että viranomaisten käytännöt muuttuvat nopeasti – tiedot kannattaa tarkistaa esimerkiksi Maahanmuuttoviraston internetsivuilta ennen hakemuksen jättämistä. Muut kuin EU- ja ETA-maiden kansalaiset tarvitsevat oleskeluluvan opiskellakseen Suomessa. Jos opinnot kestävät alle 90 päivää, riittää viisumi.Opiskelijan oleskelulupaa voi hakea sekä Suomessa että ulkomailla. Opiskelijan oleskelupa […]

Read More…